Vår approach

NTT Security erbjuder tjänster för den globala digitala ekonomin. Vi hjälper våra kunder i sin digitala transformation och stödjer införande av regelefterlevnad, riskhantering och säkerhetsprogram. NTT Security erbjuder en kombination av strategisk rådgivning, managerad säkerhet och teknisk rådgivning.

NTT Security skyddar infrastruktur, plattformar, applikationer, information och användare från dagens avancerade cyberhot. Vi gör det genom traditionella säkerhetslösningar som integreras med NTTs breda portfölj för hybrid- och molnbaserade tjänster.


Process pillars

Varje pelare stöds av omfattande FoU och verksamhetsinvesteringar i en ändamålsenlig MSS-plattform. Denna plattform förser organisationer med starkast möjliga skydd genom att kombinera kraften av avancerad analys (maskininlärning, big data och analys av komplexa händelsesekvenser), bredden av Threat Intelligence, och certifierade erfarna säkerhetsexperter.

Vi skyddar infrastruktur, plattformar, applikationer, information och användare mot dagens avancerade hot. Vi gör detta genom traditionella ”on-premise”-tjänster, molnbaserade eller hybrida tjänster samt via integrering med NTT Groups breda serviceportfölj.