På NTT Security fokuserar vi uteslutande på informationssäkerhet. Vare sig det gäller att stödja våra kunders digitala transformation eller göra det möjligt för organisation att skapa effektiva ramverk för risk, säkerhet och regelefterlevnad, så kan vi hjälpa till.

Våra tjänster levereras via tre pelare: Strategisk rådgivning, Managerad säkerhet och Teknisk rådgivning.

Process pillars

Varje pelare stöds av omfattande FoU och verksamhetsinvesteringar i en ändamålsenlig MSS-plattform. Denna plattform förser organisationer med starkast möjliga skydd genom att kombinera kraften av avancerad analys (maskininlärning, big data och analys av komplexa händelsesekvenser), bredden av Threat Intelligence, och certifierade erfarna säkerhetsexperter.

Vi skyddar infrastruktur, plattformar, applikationer, information och användare mot dagens avancerade hot. Vi gör detta genom traditionella ”on-premise”-tjänster, molnbaserade eller hybrida tjänster samt via integrering med NTT Groups breda serviceportfölj.