Vad vi kan erbjuda er

Skydda den digitala arbetskraften

Säkerhet och regelefterlevnad är ett stort bekymmer när företagen flyttar sina data och applikationer till molnet. Nyckeln till en framgångsrik övergång till molnet är att lita på sin förmåga att skydda känsliga data och system, kombinerat med komplett insyn.

Var ni än befinner er på er resa till molnet arbetar vi tillsammans med er för att ni ska lyckas med omvandlingen på ett säkert sätt. Våra tjänster kan övervaka och hantera er hybridmiljö så att personalstyrkans arbetsbörda minskar. På samma gång levererar vi säker, samarbetsvänlig och bekväm nätverksåtkomst på begäran till en delad pool med datorresurser.

Här är ni nu

1.0_Managed_Technical_Pillar_Image_SC 6_7_8


Det finns många säkerhets- och efterlevnadsutmaningar att övervinna när man flyttar till molnet, men det innebär inte att ni behöver uppleva dem. Vi arbetar tillsammans med er för att anpassa er säkerhetsplan för att skydda både er egen infrastruktur och er molninfrastruktur, samtidigt som vi mildrar riskerna, garanterar säkerheten och bibehåller flexibiliteten.

Öka er motståndskraft med hjälp av säkerhetslivscykeln

Tjänstekategorier

Säkerhetsövervakning

Omfattande loggövervakning är en kritisk komponent i säkerhetsarbetet och dessutom ett krav enligt regler som bl a PCI DSS, GLBA, HIPAA och SOX. Loggar kräver omfattande analys dygnet runt, året om.

Läs mer
Bedömning

Våra Assessment-tjänster är utformade för att fastställa kvaliteten, fullständigheten och mogenheten av ditt risk-, säkerhets, och efterlevnadsarbete.

Läs mer
Compliance

Våra tjänster för planering, granskning och test fokuserar investeringarna och resurserna, vilket ger våra kunder möjlighet att ta fram effektiva policyer, procedurer och säkerhetsfunktioner som minskar riskerna och uppfyller föränderliga interna och externa utmaningar med regelefterlevnad.

Läs mer
Engineering

Vi ger er tillgång till relevanta och lägliga prestandaförbättringar, djupa tekniska kunskaper och flexibla resurser för att utveckla en infrastruktur som är robust och efterlever alla regler – men ändå tillräckligt flexibel för att tillåta verksamhetsförändringar.

Läs mer
Incidentrespons och IT-forensik

NTT Security kan respondera direkt. Om en säkerhetsincident pågår och ni behöver omedelbar hjälp ska ni kontakta närmaste regionkontor

Läs mer
SecureCall

SecureCall ger en enda kontaktpunkt för flera säkerhetsteknologier, för att effektivt lösa komplexa tekniska problem och maximera kundens avkastning på teknikinvesteringar.

Läs mer
Sårbarhetsscanning

Med vår Global Managed Security Service Platform (GMSSP), Threat Intelligence, kommer ni att se en mätbar minskning av sårbarheter och ni kan utnyttja sårbarhetsspårning för att fokusera er sårbarhetshantering på de sårbarheter i er IKT-miljö som har störst effekt.

Läs mer
Security Device Management

Korrekt konfigurerade, managerade och underhållna enheter är ett måste om ni vill skydda organisationens tillgångar. Det är dessutom ett efterlevnadskrav för regler som bland annat PCI DSS, GLBA, HIPAA och SOX.

Läs mer
Enterprise Security Program Services

Utöver traditionell MSS gör Enterprise Security Program Services (ESPS) det möjligt för kunder att finjustera sitt säkerhetsarbete. Vårt engagerade team av säkerhetsexperter tar ansvar för strategisk planering, arkitektur, implementation, avancerad analys, rapportering och allmän vägledning i säkerhetsarbetet.

Läs mer