Vad vi kan erbjuda er

Skydda den digitala arbetskraften

Säkerhet och regelefterlevnad är ett stort bekymmer när företagen flyttar sina data och applikationer till molnet. Nyckeln till en framgångsrik övergång till molnet är att lita på sin förmåga att skydda känsliga data och system, kombinerat med komplett insyn.

Var ni än befinner er på er resa till molnet arbetar vi tillsammans med er för att ni ska lyckas med omvandlingen på ett säkert sätt. Våra tjänster kan övervaka och hantera er hybridmiljö så att personalstyrkans arbetsbörda minskar. På samma gång levererar vi säker, samarbetsvänlig och bekväm nätverksåtkomst på begäran till en delad pool med datorresurser.

Här är ni nu

1.0_Managed_Technical_Pillar_Image_SC 6_7_8


Det finns många säkerhets- och efterlevnadsutmaningar att övervinna när man flyttar till molnet, men det innebär inte att ni behöver uppleva dem. Vi arbetar tillsammans med er för att anpassa er säkerhetsplan för att skydda både er egen infrastruktur och er molninfrastruktur, samtidigt som vi mildrar riskerna, garanterar säkerheten och bibehåller flexibiliteten.

Öka er motståndskraft med hjälp av säkerhetslivscykeln