Vad vi kan erbjuda er

Planera för digital motståndskraft

För att kunna jobba i dagens digitala värld behöver man en miljö man kan lita på. Då volymen och frekvensen av cyberattacker ökar och hotbilden utvecklas måste er organisation ständigt granska, utvärdera och hantera inverkan av dessa nya risker, samtidigt som ni stödjer era kommersiella mål.

Vilka affärsrisker ni än löper och vilka informationssäkerhetsmål ni än har arbetar vi tillsammans med er för att ni ska få ut så mycket som möjligt av era resurser och investeringar.

Med våra tjänster för riskbedömning, säkerhetsplanering och optimering kan ni identifiera och testa de specifika aktiviteter som kan flytta er till en säkerhetsnivå med kontinuerlig riskhantering, anpassat efter verksamhetsmålen.

Här är ni nu

3.1.x Strategic Consulting pillar image


Det finns många säkerhets- och efterlevnadsutmaningar att övervinna när man flyttar till molnet, men det innebär inte att ni behöver uppleva dem. Vi arbetar tillsammans med er för att anpassa er säkerhetsplan för att skydda både er egen infrastruktur och er molninfrastruktur, samtidigt som vi mildrar riskerna, garanterar säkerheten och bibehåller flexibiliteten.

Öka er motståndskraft med hjälp av säkerhetslivscykeln

Tjänstekategorier

Arkitekturtjänster

Säkerhetsarkitekturer utvecklas hela tiden och det är ofta svårt att identifiera avvikelserna i företagets säkerhetsinfrastruktur. En utmaning för många organisationer är att ändpunkter och nätverk är komplexa och saknar rätt integrationsnivå.

Läs mer
Transformationstjänster

Våra transformationstjänster anpassar säkerhetsramverket och inför kontroller som stöder nya molninitiativ och SaaS-applikationer samt mobila och sociala initiativ.

Läs mer
Rådgivningstjänster

Vi erbjuder rådgivningstjänster då våra konsulter hjälper organisationer att skapa en strategi, forma säkerhetskulturen och kommunicera med företagsledning och styrelse.

Läs mer
Riskbedömning

Det sägs att kunskap är makt. Våra riskbedömningar ger detaljerade insikter om er aktuella riskexponering med utgångspunkt från bästa branschpraxis globalt. Med hjälp av dessa insikter samarbetar vi med er för att prioritera aktiviteter så att ni kan fatta väl underbyggda beslut kring risk och formulera inverkan och värdet av era investeringar på alla nivåer inom verksamheten.

Läs mer