Vad vi kan erbjuda er

Anamma och skapa affärsnytta av den förändringsbenägna digitala arbetskraften och kontrollera skugg-IT på ett säkert sätt

Tekniskt kunniga användare köper, kontrollerar och implementerar alltmer sina egna tjänster och lösningar . Utan någon kontroll utsätts företaget för säkerhetsrisker genom denna skugg-IT.

Vi hjälper er att utrusta och skydda era digitala medarbetare i omedelbart behov av ny teknologi, och säkerställer samtidigt att ni maximerar värdet av skugg-IT och minimerar riskerna.

Vi fokuserar på att ta reda på hur omfattande organisationens digitala fotavtryck är och vilka molntjänster som används, och vi identifierar eventuella brister. Våra erfarna konsulter arbetar tillsammans med er för att inrätta och prioritera era behov av molntjänster och dataskydd, med hänsyn till affärsmålen.

Här är ni nu

1.0_Strategic_Managed_Technical_Pillar_Image_SC 4_5


Väl fungerande säkerhets- och efterlevnadsplaner bygger på processer och kontroller som verkställs på ett effektivt och konsekvent sätt. Om kontrollerna hanteras och sköts effektivt erhåller man de data som krävs för att analysera er nuvarande säkerhetsnivå, säkerhets- och efterlevnadsundantag samt hur effektiva kontrollerna är.

Öka er motståndskraft med hjälp av säkerhetslivscykeln