Vad vi kan erbjuda er

Undvik risker med en incidenthanteringsplan

Om ni misslyckas med att förbereda er, förbereder ni er för att misslyckas. Det gäller i synnerhet IT-säkerhet.

Digital motståndskraft bygger på premissen att det inte alltid är möjligt att undvika incidenter, även om det är önskvärt. Planering på förhand och beredskap kan minska inverkan betydligt och dramatiskt minska tiden det tar att upptäcka och åtgärda problem.

Vi är experter på incidenthantering. Vi är dessutom alltid tillgängliga och redo. Om det värsta inträffar kan vårt incidenthanteringsteam sättas in på ett ögonblick.

Här är ni nu

1.0_Strategic_Technical_Pillar_Image_SC 3


De flesta organisationer saknar en formell incidenthanteringsplan. Av dem som har en plan har många aldrig testats eller så är de föråldrade, eller förlitar sig på medarbetare som inte har fått någon relevant utbildning. För att minska risken för ett dataintrång krävs en genomtänkt plan som minimerar inverkan av attacken, skyddar värdefulla data och går ständigt att revidera för att förhindra ytterligare incidenter.

Öka er motståndskraft med hjälp av säkerhetslivscykeln

Tjänstekategorier

Bedömning

Våra Assessment-tjänster är utformade för att fastställa kvaliteten, fullständigheten och mogenheten av ditt risk-, säkerhets, och efterlevnadsarbete.

Läs mer
Compliance

Våra tjänster för planering, granskning och test fokuserar investeringarna och resurserna, vilket ger våra kunder möjlighet att ta fram effektiva policyer, procedurer och säkerhetsfunktioner som minskar riskerna och uppfyller föränderliga interna och externa utmaningar med regelefterlevnad.

Läs mer
Engineering

Vi ger er tillgång till relevanta och lägliga prestandaförbättringar, djupa tekniska kunskaper och flexibla resurser för att utveckla en infrastruktur som är robust och efterlever alla regler – men ändå tillräckligt flexibel för att tillåta verksamhetsförändringar.

Läs mer
Incidentrespons och IT-forensik

NTT Security kan respondera direkt. Om en säkerhetsincident pågår och ni behöver omedelbar hjälp ska ni kontakta närmaste regionkontor

Läs mer
Arkitekturtjänster

Säkerhetsarkitekturer utvecklas hela tiden och det är ofta svårt att identifiera avvikelserna i företagets säkerhetsinfrastruktur. En utmaning för många organisationer är att ändpunkter och nätverk är komplexa och saknar rätt integrationsnivå.

Läs mer
Transformationstjänster

Våra transformationstjänster anpassar säkerhetsramverket och inför kontroller som stöder nya molninitiativ och SaaS-applikationer samt mobila och sociala initiativ.

Läs mer
Rådgivningstjänster

Vi erbjuder rådgivningstjänster då våra konsulter hjälper organisationer att skapa en strategi, forma säkerhetskulturen och kommunicera med företagsledning och styrelse.

Läs mer
Riskbedömning

Det sägs att kunskap är makt. Våra riskbedömningar ger detaljerade insikter om er aktuella riskexponering med utgångspunkt från bästa branschpraxis globalt. Med hjälp av dessa insikter samarbetar vi med er för att prioritera aktiviteter så att ni kan fatta väl underbyggda beslut kring risk och formulera inverkan och värdet av era investeringar på alla nivåer inom verksamheten.

Läs mer