Vad vi kan erbjuda er

Undvik risker med en incidenthanteringsplan

Om ni misslyckas med att förbereda er, förbereder ni er för att misslyckas. Det gäller i synnerhet IT-säkerhet.

Digital motståndskraft bygger på premissen att det inte alltid är möjligt att undvika incidenter, även om det är önskvärt. Planering på förhand och beredskap kan minska inverkan betydligt och dramatiskt minska tiden det tar att upptäcka och åtgärda problem.

Vi är experter på incidenthantering. Vi är dessutom alltid tillgängliga och redo. Om det värsta inträffar kan vårt incidenthanteringsteam sättas in på ett ögonblick.

Här är ni nu

1.0_Strategic_Technical_Pillar_Image_SC 3


De flesta organisationer saknar en formell incidenthanteringsplan. Av dem som har en plan har många aldrig testats eller så är de föråldrade, eller förlitar sig på medarbetare som inte har fått någon relevant utbildning. För att minska risken för ett dataintrång krävs en genomtänkt plan som minimerar inverkan av attacken, skyddar värdefulla data och går ständigt att revidera för att förhindra ytterligare incidenter.

Öka er motståndskraft med hjälp av säkerhetslivscykeln