Vad vi kan erbjuda er

Bemästra utmaningarna med regelefterlevnad – effektivt och enkelt

Utan effektiva policyer, rutiner och säkerhetskontroller blir det besvärligt och tidskrävande att bli godkänd vid nästa säkerhetsgranskning. Men så behöver det inte vara.

Vi hjälper företag att samordna sina efterlevnadsplaner och optimera de insatser som krävs för att uppfylla nuvarande och nya krav.

Våra erfarna konsulter arbetar tillsammans med er för att konfigurera säkerhetsteknologier i linje med era affärsmål, krav på regelefterlevnad och behov av dataskydd – liksom bästa praxis i branschen. Genom våra planerings-, gransknings- och testtjänster fokuserar vi investeringar och resurser på processer som uppfyller de viktigaste efterlevnadsmålen och skapar långsiktig affärsnytta.

Här är ni nu

1.0_Managed_Technical_Pillar_Image_SC 6_7_8


Implementation av en väl fungerande och motståndskraftig IT-säkerhetsplan kräver att rätt mix av lösningar driftsätts på rätt plattform. Vi arbetar tillsammans med er för att fastställa förväntningar, integrera nya teknologier i befintliga arbetsflöden och system, samt anpassa lösningar till era specifika behov. Allt detta för att förbättra företagets funktioner och underlätta verksamheten.

Öka er motståndskraft med hjälp av säkerhetslivscykeln

Tjänstekategorier

Säkerhetsövervakning

Omfattande loggövervakning är en kritisk komponent i säkerhetsarbetet och dessutom ett krav enligt regler som bl a PCI DSS, GLBA, HIPAA och SOX. Loggar kräver omfattande analys dygnet runt, året om.

Läs mer
Bedömning

Våra Assessment-tjänster är utformade för att fastställa kvaliteten, fullständigheten och mogenheten av ditt risk-, säkerhets, och efterlevnadsarbete.

Läs mer
Compliance

Våra tjänster för planering, granskning och test fokuserar investeringarna och resurserna, vilket ger våra kunder möjlighet att ta fram effektiva policyer, procedurer och säkerhetsfunktioner som minskar riskerna och uppfyller föränderliga interna och externa utmaningar med regelefterlevnad.

Läs mer
Engineering

Vi ger er tillgång till relevanta och lägliga prestandaförbättringar, djupa tekniska kunskaper och flexibla resurser för att utveckla en infrastruktur som är robust och efterlever alla regler – men ändå tillräckligt flexibel för att tillåta verksamhetsförändringar.

Läs mer
Incidentrespons och IT-forensik

NTT Security kan respondera direkt. Om en säkerhetsincident pågår och ni behöver omedelbar hjälp ska ni kontakta närmaste regionkontor

Läs mer
SecureCall

SecureCall ger en enda kontaktpunkt för flera säkerhetsteknologier, för att effektivt lösa komplexa tekniska problem och maximera kundens avkastning på teknikinvesteringar.

Läs mer
Sårbarhetsscanning

Med vår Global Managed Security Service Platform (GMSSP), Threat Intelligence, kommer ni att se en mätbar minskning av sårbarheter och ni kan utnyttja sårbarhetsspårning för att fokusera er sårbarhetshantering på de sårbarheter i er IKT-miljö som har störst effekt.

Läs mer
Security Device Management

Korrekt konfigurerade, managerade och underhållna enheter är ett måste om ni vill skydda organisationens tillgångar. Det är dessutom ett efterlevnadskrav för regler som bland annat PCI DSS, GLBA, HIPAA och SOX.

Läs mer
Enterprise Security Program Services

Utöver traditionell MSS gör Enterprise Security Program Services (ESPS) det möjligt för kunder att finjustera sitt säkerhetsarbete. Vårt engagerade team av säkerhetsexperter tar ansvar för strategisk planering, arkitektur, implementation, avancerad analys, rapportering och allmän vägledning i säkerhetsarbetet.

Läs mer