Vad vi kan erbjuda er

Bemästra utmaningarna med regelefterlevnad – effektivt och enkelt

Utan effektiva policyer, rutiner och säkerhetskontroller blir det besvärligt och tidskrävande att bli godkänd vid nästa säkerhetsgranskning. Men så behöver det inte vara.

Vi hjälper företag att samordna sina efterlevnadsplaner och optimera de insatser som krävs för att uppfylla nuvarande och nya krav.

Våra erfarna konsulter arbetar tillsammans med er för att konfigurera säkerhetsteknologier i linje med era affärsmål, krav på regelefterlevnad och behov av dataskydd – liksom bästa praxis i branschen. Genom våra planerings-, gransknings- och testtjänster fokuserar vi investeringar och resurser på processer som uppfyller de viktigaste efterlevnadsmålen och skapar långsiktig affärsnytta.

Här är ni nu

1.0_Managed_Technical_Pillar_Image_SC 6_7_8


Implementation av en väl fungerande och motståndskraftig IT-säkerhetsplan kräver att rätt mix av lösningar driftsätts på rätt plattform. Vi arbetar tillsammans med er för att fastställa förväntningar, integrera nya teknologier i befintliga arbetsflöden och system, samt anpassa lösningar till era specifika behov. Allt detta för att förbättra företagets funktioner och underlätta verksamheten.

Öka er motståndskraft med hjälp av säkerhetslivscykeln