Vad vi kan erbjuda er

Skydda värdefulla tillgångar med uppdaterad hotinformation

Att bygga upp kapacitet för cyberintelligens är i många fall det sista steget mot IT-mognad, och det finns en mängd smarta verktyg och datakällor att välja mellan.

För att fungera effektivt måste Threat Intelligence integreras och kommunicera med övriga identifierings-, skydds- och analysverktyg i IT-säkerhetsinfrastrukturen. Vi arbetar tillsammans med er för att omsorgsfullt välja ut, implementera och konfigurera Threat Intelligence-resurser som är bäst lämpade för att kunna leverera långsiktigt mervärde och insikt till organisationen. Oavsett om ni planerar nya insatser eller optimerar era befintliga säkerhets- och efterlevnadsplaner vet vi av många års erfarenhet att en solid och väl genomtänkt plan är grunden till framgång. Utarbeta en framgånsrik plan tillsammans med oss idag.

Här är ni nu

1.0_Managed_Technical_Pillar_Image_SC 6_7_8


Vi bedömer enskilda kontrollers mognad för att hitta möjligheter att komplettera saknad av eller vilseledande information med Threat Intelligence. Om en incident inträffar får respondenter en bättre korrelering av Threat Intelligence och kan fatta väl underbyggda beslut på kortare tid.

Öka er motståndskraft med hjälp av säkerhetslivscykeln