Vad vi kan erbjuda er

Implementera en målmedveten, väl fungerande och motståndskraftig IT-säkerhetsplan

Vi tror inte att en storlek passar alla. Därför levererar vi en IT-säkerhetsplan som är lika unik som ert företag.

Våra erfarenheter av direkta implementeringar hjälper er att genomskåda de tekniska modeord som omgärdar särskilda teknologier, att förstå alla för- och nackdelar samt att bestämma vilka funktioner ni vill använda.

Vi kan erbjuda den lösning ni behöver på det sätt som är bäst lämpat för er specifika situation, vare sig detta gäller konsultarbete, managerade tjänster, molntjänster eller en anpassad hybridlösning. Vi hjälper er att undvika tekniska återvändsgränder, missa avfarter och att ta vägar som inte leder någon vart.

Här är ni nu

3.1.x Strategic Consulting pillar image


Implementering av en väl fungerande IT-säkerhetsplan kräver att rätt mix av lösningar driftsätts på rätt plattform. Vi arbetar tillsammans med er för att fastställa förväntningar, integrera nya teknologier i befintliga arbetsflöden och system, samt anpassa lösningar till era specifika behov. Vi gör allt detta för att förbättra företagets funktioner och underlätta verksamheten.

Öka er motståndskraft med hjälp av säkerhetslivscykeln

Tjänstekategorier

Arkitekturtjänster

Säkerhetsarkitekturer utvecklas hela tiden och det är ofta svårt att identifiera avvikelserna i företagets säkerhetsinfrastruktur. En utmaning för många organisationer är att ändpunkter och nätverk är komplexa och saknar rätt integrationsnivå.

Läs mer
Transformationstjänster

Våra transformationstjänster anpassar säkerhetsramverket och inför kontroller som stöder nya molninitiativ och SaaS-applikationer samt mobila och sociala initiativ.

Läs mer
Rådgivningstjänster

Vi erbjuder rådgivningstjänster då våra konsulter hjälper organisationer att skapa en strategi, forma säkerhetskulturen och kommunicera med företagsledning och styrelse.

Läs mer
Riskbedömning

Det sägs att kunskap är makt. Våra riskbedömningar ger detaljerade insikter om er aktuella riskexponering med utgångspunkt från bästa branschpraxis globalt. Med hjälp av dessa insikter samarbetar vi med er för att prioritera aktiviteter så att ni kan fatta väl underbyggda beslut kring risk och formulera inverkan och värdet av era investeringar på alla nivåer inom verksamheten.

Läs mer