Fyra säkerhetstrender för IT-året 2019

Ingen har förmågan att se in i framtiden men här på NTT Security har vi arbetat med våra säkerhetsexperter runt om i världen för att identifiera trender som påverkar organisationer och som kan dyka upp inom en snar framtid. Nedan har vi listat fyra av de viktigaste säkerhetstrenderna:

 

 


1. Operativ teknologi (OT) blir mål för cyberattacker 

Energi, hälsovård, transport, vatten och -produktionsanläggningar blir tillgängliga för cyberattacker

"En cyberattack på OT eller smarta städer kan få stor påverkan på nationella kritiska infrastrukturtjänster i utvecklade länder, vilket kan leda till en stor hälso- eller säkerhetspåverkan på nationens medborgare."
Garry Sidaway, SVP Security Strategy and Alliances och Henrik Davidsson, Nordics Sales Director


2. Riskbedömning och riskhantering blir mantra för molnet 

Standarder, policyer och kontroller måste vara enhetliga för att omfatta IT både lokalt och i molnet

"Behandling av molnet som en separat miljö kommer att skada It-avdelningars förmåga att hantera risker."
Matthew Schofield, Security Solutions Consultant

3. Tvingande behov underlättar samverkan

Statliga myndigheter och företag arbetar nära varandra för att bekämpa cyberbrottslighet och bevara medborgarnas och kundernas förtroende

"Samarbeten kommer att öka...inte bara vad gäller threat intelligence men också delning av data och öppna API:er för enklare integrering."
Garry Sidaway, SVP Security Strategy and Alliances

 

4. Intrång tar två dagar, återhämtning två månader

Mindre än hälften av de undersökta organisationerna har en incidenthanteringsplan på plats och det tar i snitt 57 dagar att återhämta sig fullt ut - NTT Security Risk:Value Report 2018

"År 2019 kommer cyberkriminella kunna utsätta de flesta organisationer för risk inom 48 timmar, men i brist på incidenthanteringsplan kommer det ta i genomsnitt över två månader att återhämta sig."
Matthias Straub, Director of Consulting, Germany and Austria

Kontakta oss gärna om du vill veta mer.

Ta del av hela listan "Predictions 2019" på länken ovan.