Ladda ned Risk:Value Report 2017

Organisationer över hela världen står inför en aldrig tidigare skådad nivå av säkerhetsrisker 2017, allt från dataintrång till utmaningar med regelefterlevnad.

Rapporten Risk:Value 2017 lyfter fram bekymren och inställningen till säkerhet i globala organisationer, från efterlevnad och IT-säkerhetsförsäkringar till incidenthanteringsplaner.

 

Men det finns ett viktigt ämne i årets rapport som bör stå högt på dagordningen för alla säkerhetsmedvetna personer i hela världen just nu, och det är EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR).

Globala organisationer är fortfarande omedvetna om hur GDPR kommer att påverka dem

Förordningen träder i kraft 25 maj 2018 och kommer att påverka varje organisation i världen som samlar in eller lagrar personliga uppgifter om personer i Europa. Om du befinner dig utanför Europa och tror att lagstiftningen inte kommer att påverka dig har du fel.

Att råka ut för ett dataintrång kan också bli en mycket kostsam historia 

Med attacker som blir alltmer avancerade och riktade, kan det ge långtgående konsekvenser för organisationen. Dessutom riskerar företagets intäkter och varumärke att drabbas. Men det som är mest oroväckande i rapporten är att endast 30 procent (56 procent globalt) av de tillfrågade i Sverige säger att de har en formell informationssäkerhetspolicy på plats.

Ladda ned en kopia av Risk:Value: 2017 och läs om att

  • i genomsnitt endast 40 % av alla organisationer i världen tror att de kommer att påverkas av GDPR
  • av dessa är brittiska organisationer minst medvetna om att de måste följa GDPR (39 %)
  • organisationer utanför Europa förstår inte hur förordningen kommer att påverka dem, med bara 25 % i USA och 29 % i Hongkong som inser att GDPR kommer att påverka dem
  • 33 % av de svarande vet inte var deras data lagras rent fysiskt
  • av dem som inte vet var datan lagras är det bara 45 % som ”definitivt är medvetna” om hur den nya förordningen kommer att påverka deras datalagring

Om du vill ta del av statistik kring GDPR, IT-säkerhetsförsäkringar, outsourcing av säkerhetstjänster och incidenthanteringsplaner ska du ladda ned Risk:Value 2017 idag.

Ange dina kontaktuppgifter för att få tillgång till Risk:Value Report 2017