Ransomware: hotet mot affärsverksamheten

Ransomware har blivit ett av de vanligaste cyberhoten mot företag där nya varianter dyker upp regelbundet. Hur kan du hindra att din organisation blir nästa offer?

De flesta organisationer är medvetna om ransomware – en praxis som blir allt vanligare där angripare använder skadlig kod för att förhindra användare att komma åt sina system eller låsa användares filer tills en lösensumma betalas. Ransomware-infektioner kan orsaka betydande förluster i tillgången på känslig information och interna system, vilket påverkar den dagliga verksamheten negativt.

Om du inte redan fallit offer för ransomware är risken stor för att du blir det snart. Man talar nu om en ”ransomware-affärsmodell” och den senaste forskningen i USA, Storbritannien, Tyskland och Frankrike visar att ransomware-attacker ökar; med 48% av företagen som drabbats av attacker under 2016¹. Från januari till maj 2016 upptäcktes och blockerades mer än tio miljoner ransomware-relaterade cyberhot i Asien och Stillahavsområdet av bara ett säkerhetsföretag². Detta whitepaper tar upp uppkomsten av ransomware-attacker, utvecklingen av ransomware, kostnaden för företag, utvecklingen av attackmetoderna samt de steg som NTT Security rekommenderar att organisationer vidtar för att minska risken för attacker.

Registrera dig för att läsa vårt whitepaper om de följdkostnader som orsakas av ransomware och de försiktighetsåtgärder som NTT Security ger.

Minimera risken för att drabbas av ransomware

Ladda ner vårt whitepaper som ger dig rekommendationer om hur du ska skydda dig mot det växande hotet från ransomware och andra typer av malware.

Förstå din organisations risker och identifiera vad som måste göras för att hantera risker löpande och proaktivt.Läs mer om våra Risk Insight-tjänster >

Global Threat Intelligence Report 2017 (GTIR) är den mest omfattande rapporten i sitt slag och belyser de senaste trenderna kring ransomware, nätfiske och DDoS-attacker, och visar på den påverkan som dagliga hot har på globala organisationer.

Ladda ner GTIR 2017 >

Ta kontakt om du önskar få veta mer om våra MSS-tjänster eller om du har andra frågor eller kommentarer.Kontakta oss >