GTIC Monthly Threat Reports

GTIC övervakar löpande den globala hotbilden på spaning efter nya hot, försöker förstå och analysera dessa hot med avancerade analystekniker och egenutvecklade verktyg samt publicerar och sammanställer dem via Global Threat Intelligence Platform (GTIP).

Varje månad förmedlar våra GTIC-forskare resultaten av sina efterforskningar i en säkerhetsrapport som omfattar såväl teknisk information som nya och långsiktiga säkerhetstrender som hjälper er att förutse och förstå hot.

GTIC Monthly Threat Reports 2019

Ladda ner rapporterna >

GTIC Monthly Threat Reports 2018

Ladda ner rapporterna >

GTIC Monthly Threat Reports 2017

Ladda ner rapporterna >