Avancerad analys med artificiell intelligens – maskininlärning mot avancerade attacker

För att upprätthålla en hög säkerhetsnivå som drar nytta av gjorda teknologi-investeringar och kunna bekämpa avancerade attacker krävs ett nytt förhållningssätt till analys.

För att kontinuerligt kunna upptäcka nya och okända hot behöver organisationer sammanställa information från alla olika säkerhetslösningar tillsammans med logginformation från andra delar av nätverket.

Våra omfattande investeringar i avancerad analys har visat på värdet av maskininlärning baserat på artificiell intelligens. NTT’s omfattande nätverkstrafik innehåller idag 40 procent av all global internettrafik vilket ger NTT Security unik tillgång till uppdaterad Threat Intelligence som används i vår säkerhetsanalys. Denna Threat Intelligence är inte tillgänglig externt och ger därför ett robust skydd för våra MSS-kunder.

Vår bevisade förmåga att upptäcka avancerade attacker, kombinerat med analyser utförda av våra säkerhetsexperter, resulterar i att kunder får tydlig information att agera på samt att alla resurskrävande falsklarm är bortsorterade. Det innebär att organisationer får mer tid till att svara på attacker med mindre resurser i anspråk.

Fördelar med NTT Securitys tjänst Advanced Analytics:

  • Upptäcker attacker som annars skulle passera obemärkt
  • Kombinerar maskininlärning med analys av säkerhetsanalytiker för att minska falsklarm
  • Proaktiv hantering av IT-säkerheten
  • Förbättrar effektiviteten i incidenthantering
  • Frigör resurser

Om du vill lära dig mer om fördelarna med NTT Securitys Advanced Analytics Managed Security Services (MSS) kan du registrera dig för att ladda ned vårt whitepaper.

Avancerad analys med artificiell intelligens

För att få ut mer värde av varje enskild säkerhetslösning och komma bort från reaktiv cybersäkerhet bör NTT Securitys Advanced Analytics Managed Security Services (MSS) vara en del av er roadmap för säkerhet.

Registrera dig och ladda ned vårt whitepaper (endast företags-epostadress fungerar).

Fler hot, färre experter. Bristen på IT-kompetens växer. Hur hanterar du den?

Så ska du hantera kompetensbristen inom cybersäkerhet >

Maximera värdet av dina investeringar med våra managerade säkerhetstjänster (MSS).

Läs mer om Managed Security Services >

Ta kontakt om du önskar få veta mer om våra MSS-tjänster eller om du har andra frågor eller kommentarer.

Kontakta oss >