SecureCall

 

Allt eftersom hotlandskapet utvecklas ställs allt högre krav på den teknik som används för att skydda organisationer. Det är inte ovanligt att en organisation hanterar ett antal olika teknologileverantörer var och en med sina egna kontakter, processer och eskaleringsmetoder.

Utmaningarna med incidentdiagnos och åtgärdande ökar när flera tekniker är inblandade.

SecureCall ger en enda kontaktpunkt för flera säkerhetsteknologier för att effektivt lösa komplexa tekniska problem och maximera kundens avkastning på teknikinvesteringar. Våra flerspråkiga certifierade experter arbetar som förlängning av ditt tekniska supportteam. Nära 80 % av supportärendena löses utan att blanda in externa leverantörer.

Vi erbjuder omfattande support dygnet runt, året om. Kunder kan också köpa tilläggstjänster för att utöka den support som erbjuds av SecureCall.

Relaterat material

För mer information, vänligen läs vår SecureCall Data Sheet.

DE_white_box

DE_white_box

DE_white_box