Web Security Services

Den digitala transformationen har blivit en förutsättning för att bedriva en framgångsrik verksamhet. Den snabba utvecklingen skapar nya affärsmöjligheter men skapar också nya säkerhetsutmaningar. Även om värdet och nyttan med nya lösningar är mycket tydlig så finns det även nya komplexa hot som kräver nya anpassade säkerhetslösningar.

NTTs Web Security Services (WSS) är precis en sådan lösning. I den kombineras Symantecs Web Security Services med NTTs Threat Intelligence och analyser i realtid. WSS skapar en förmåga för identifiering och förebyggande av hot. Tjänsten är tillgänglig för kunder i hela världen och ingår i våra globala managerade säkerhetstjänster.

WSS skyddar mot skadliga cyberhot i realtid genom att den integreras med NTT tjänst för hotidentifiering. Med tjänsten så kan NTT korrelera användares aktiviteter både innanför och utanför brandväggarna. Detta omfattar en säker webbgateway (SWG), e-postsäkerhet, anti-virus och proxyloggar för hotidentifiering och avancerad analys.

Realtidsövervakning av nätverk brukar kräva investeringar i form av tid och kunskap som er organisation antagligen inte har tillgång till. Detta behov blir allt mer trängande ju svårare det blir att hitta kunniga säkerhetsexperter.

All vår försvarskapacitet – däribland incidenthantering och avancerad säkerhetsanalys, för att inte tala om tillgång till våra extremt skickliga säkerhetsexperter – innebär att ni kan koncentrera er på det ni prioriterar och tryggt lita på skyddet av er data, er infrastruktur och er affärsverksamhet.

Fördelar med NTTs Web Security Services

  • Nätverkssäkerhet via molnet ger flexibilitet och högre prestanda
  • Ni slipper övervaka, analysera säkerheten och hantera incidenter i realtid och kan fokusera på er verksamhet
  • Integration med hotidentifiering ger analyser i realtid och konkreta rekommendationer vid incidenter
  • Er organisation skyddas från cyberhot även för användare som inte befinner sig i den vanliga kontorsmiljön
  • Inför policyer som skyddar användandet av moln/webb-baserade applikationer, förhindrar dataläckage och garanterar att korrekt åtkomst upprätthålls

Relaterat material

För mer information om våra tjänster för Web Security Services, vänligen läs vår Web Security Services Data Sheet.Du är här

 

3.2.x Managed Security pillar image