Threat Detection-tjänster

För dagens företag blir attacker från cyberkriminella allt vanligare. Med sofistikerade metoder lyckas de kringgå traditionella säkerhetsåtgärder och detta utgör ett stort hot mot företagen.

Vi erbjuder två tjänster en Threat Detection, Standardtänst och en Uttökad Threat Detection, tjänst. Båda tjänsterna som tillhandahålls av NTT Global Threat Intelligence Center erbjuder övervakning av sofistikerade hot 24/7 och omfattande Threat intelligence. Båda tjänsterna identifierar och separerar hot från det stora antalet falsklarm som säkerhetsteknologi genererar normalt med en händelserapport som skickas direkt till dig.

Fördelar med NTT Threat Detection tjänst

  • Avancerade analysmöjligheter, inklusive maskininlärning och modellering av hotbeteende. Gör det möjligt att upptäcka potentiella säkerhetshot som vanliga detekteringsmetoder inte kan fånga
  • Säkerhetsanalytiker med anpassade analysverktyg +
  • Expertanalys och djupgående utredning av incidenter +
  • Eventbaserad threat detection +
  • Rapportering av incidenter med rekommenderade lösningar 
  • Stöd tills en incident är utredd och löst +

+ Dessa tjänster är endast tillgängliga för Threat Detection Enhanced kunder.


Ytterligare material 

Kika gärna på Threat Detection Services Data Sheet för mer information om våra tjänster för Threat Detection.


Du är här

 

3.2.x Managed Security pillar image