Korrekt konfigurerade, hanterade och underhållna enheter är ett måste om ni vill skydda organisationens tillgångar och det är dessutom ett efterlevnadskrav enligt regler som bland annat PCI DSS, GLBA, HIPAA och SOX. Att locka till sig och behålla erfarna och certifierade medarbetare kan vara svårt och kostsamt.

Ni måste kunna visa intressenterna i organisationen att era enheter uppfyller leverantörernas och branschens bästa praxis, att era förändringshanteringsrutiner följs och dokumenteras och att alla regler efterlevs.

Våra certifierade tekniker kan erbjuda:

  • konfigurering och finjustering av enheter
  • uppdateringar och patch
  • flexibla servicenivåavtal anpassade enheterna
  • övervakning av enheter, konfigurationer och privilegierade användare
  • säkerhetskopiering och återställning av konfigurationer
  • Dedicated Service Delivery Manager (SDM)

Vi erbjuder stöd för ett brett utbud av enheter och leverantörer inklusive:

Ändpunktslösningar, brandväggar, IDS/IPS, DAM, FIM, SIEM, UTM, VPN, WAF

Ytterligare material

Kika gärna på Security Device Management Data Sheet för mer information om våra tjänster för Security Device Management.Du är här

 

3.2.x Managed Security pillar image