Public Cloud Native Services

Vill du utnyttja molnets fulla potential?


Molnteknologier är näst på tur för ett stort antal IT-säkerhetsfrågor, från grundläggande datalagringsproblem och applikationsutveckling till komplexa nätverkssäkerhetsproblem, där molntjänstleverantörer (CSP) erbjuder möjligheterna att utforska dessa nya lösningar. Men erbjuder de dig full kontroll??

Public Cloud Native (PCN) är speciellt utformad för de som förstår att för att en lösning ska vara effektiv måste den kunna förstås fullt ut. PCN hjälper dig att undvika dolda fallgropar i molnmiljön och hitta den outnyttjade potentialen. Detta genom att tillhandahålla mekanismen för att visa och använda kontrollerna och verktygen som din CSP har tillhandahållit.


Funktioner i NTT Public Cloud Native inkluderar:

  • Full synlighet av molntjänstkontroller implementerade av CSP 
  • Övervaka och upptäcka säkerhetsrisker relaterade till policy, bästa praxis och regelefterlevnad 
  • Spåra ursprungliga kontroller och hanteringsplaner 
  • Multimolnstöd som täcker en mängd CSP 
  • Inga ytterligare agenter, utrustning eller andra kostnadsutgifter krävs


Ytterligare material

För mer information om våra Public Cloud Native-tjänster, ta en titt på vår lösningsöversikt Public Cloud Native Solution.Du är här

 

3.2.x Managed Security pillar image