Det finns tillfällen när er organisation behöver ta en grundligare titt på loggar.

Utredaren är tillgänglig som en mervärdestjänst för kunder som har Övervakning av säkerhetslogg och Logghantering. Via NTT:s säkerhetsportal ger utredaren molnbaserad, realtidsåtkomst till råa dataloggar.

När vi samlar in och analyserar loggar arkiverar vi också en kopia av de råa loggarna i ett säkert, molnbaserat, och rättsskyddat lager. Det gör det möjligt att söka i dataloggar för effektiva utredningar av säkerhets- och efterlevnadsincidenter där sökresultaten filtreras och massexporteras för vidare analys.

Du är här

 

3.2.x Managed Security pillar image