Ett växande antal organisationer arbetar hårt för att korrekt kunna detektera avancerade hot och svara på dessa hot när de uppstår – inte timmar, veckor eller månader senare. Men många organisationer har svårt att hitta en kostnadseffektiv lösning som kan utnyttja redan befintliga investeringar.

Våra skräddarsydda managerade tjänster för detektering och respons är utformade kring kunden för att tillmötesgå varje miljös unika behov.

Viktiga funktioner och tjänster inkluderar:

  • Scenariobaserad hotframtagning, en människofokuserad process där analytiker använder analyser och indikatorer på hur utsatt verksamheten är (IOC), anpassade i samarbete med kunden
  • Öppen hotframtagning, där experter utför öppen sökning efter hot som kan ha undgått tidigare detektering
  • Kontextualiserad threat intelligence med konsulter som kan identifiera och implementera threat intelligence fokuserad på specifika risker i er miljö
  • Fjärrstyrd responshantering för att initiera försvarsåtgärder som svar på attackerDu är här

 

3.2.x Managed Security pillar image