Traditionella processer för sårbarhetsscanning är tidskrävande, ineffektiva, resursintensiva och kan fokusera på fel kriterier, vilket skapar svagheter i era säkerhets- och efterlevnadsprogram.

Med vår globala tjänsteplattform (GSP) kommer ni att se en mätbar minskning av sårbarheter och ni kan utnyttja sårbarhetsspårningen för att fokusera er sårbarhetsscanning på de svagheter i er IKT-miljö som har störst effekter.

Med vår molnbaserade plattform för sårbarhetsscanning kan vi tillhandahålla:

  • tillgångsdokumentering
  • inställning och konfiguration av genomsökning
  • validering av genomsökningsutförande
  • begränsad NTT Security-hanterad ad-hoc-genomsökning
  • obegränsad självbetjäningsgenomsökning
  • flexibla servicenivåer
  • SDM (särskild tjänsteleveransansvarig)

Du är här

 

3.2.x Managed Security pillar image