Enterprise Security Program Services

Du har tidigare samarbetat med en leverantör av managerade säkerhetstjänster och tjänsten var inte det du förväntade dig. NTT Security har nära tjugo års erfarenhet av säkerhetstjänster och har utvecklat Enterprise Security Program Services (ESPS) för att säkerställa att managerade säkerhetstjänster (MSS) ligger i linje med arbetet kring riskhantering, säkerhet och regelefterlevnad. Vi ser också till att de uppfyller dina förväntningar på tjänsten på lång sikt.

Utöver traditionell MSS gör ESPS det möjligt för kunder att finjustera sitt säkerhetsarbete. Vårt engagerade team av säkerhetsexperter tar ansvar för strategisk planering, arkitektur, implementering, avancerad analys, rapportering och allmän vägledning i säkerhetsarbetet.

På plats hjälper vi dig med planering och design, utvärdering av din säkerhetsarkitektur, leverans och implementering av tjänsten, avancerade analyser och vägledning i säkerhetsarbetet.

NTT Security har utvecklat Enterprise Security Program Services för att kunna erbjuda dig:

Förberedelse – Säkerställer att du har de grundläggande byggstenar som krävs på plats för att kunna utnyttja vår Enterprise Security Monitoring Service fullt ut. Bekräftar att du har nödvändiga kontroller och infrastruktur för att ge den insyn som behövs för att kunna upptäcka och skydda mot avancerade hot.

Anpassning – Det är orealistiskt att förvänta sig en standardiserad, färdigbyggd, managerad tjänst som kan uppfylla alla dina förväntningar. Vi kan anpassa våra tjänster efter dina identifierade risker, hot, team och processer för att kunna maximera förmågan att upptäcka och förebygga hot.

Integrering – Ditt säkerhetsarbete är unikt. För att säkerställa att våra managerade tjänster ger de resultat och den information du behöver, skräddarsyr vi vår output och rapportering, och ger ledningen sammanställningar och kontogenomgångar för att kommunicera värdet av säkerhetsarbetet.

Som en del av ESPS utför vi fördefinierade aktiviteter som ytterligare kan anpassas till just ditt företags behov:

Planering och design på plats – Fångar upp strategiska mål, viktiga informationstillgångar och etablerar en plan.

Utvärdering av säkerhetsarkitektur – Utvärderar nätverkets topologi, utvecklar en strategir för logginsamling och definierar kravdrivna fall för att uppfylla verksamhetsmålen.

Implementation ochtjänsteleverans – Verkställer och levererar tekniska komponenter samtidigt som man utvecklar processer för service och drift. En dedikerad projektledare utses för planering, rapportering och kommunikation.

Kundanpassade avancerade logganalyser – Regelbunden granskning och gapanalys i MSS-driften, anpassar prestanda och skapar värde under kontraktets hela giltighetstid.

Vägledning i säkerhetsarbetet – Definierar arbetets måltillstånd och anger konkreta steg för att nå mognad. Fem nyckelområden – Planering, infrastruktur, drift, respons och rapportering beaktas i slutanalysen.

Genomgång med ledningen och kontogranskning – På plats utförs kvartalsvisa granskningar av konton och halvårsvisa genomgångar med ledningen, under uppdragets gång och en period efter implementationens avslut.

Genom att integrera Enterprise Security Program Services med våra managerade säkerhetstjänster(MSS) kan NTT Security säkerställa att dina specifika behov och förväntningar uppfylls. Du får inga överraskningar och det krävs inga egna insatser.



Du är här

 

3.2.x Managed Security pillar image