Managerade säkerhetstjänster (MSS)

NTT Security erbjuder managerade säkerhetstjänster (MSS) för detektion och hantering av cyberattacker. Vår MSS drar nytta av NTT Securitys investeringar i Threat Intelligence, avancerad analys och expertis inom säkerhet. Våra kunder får tydlig information om hot och åtgärder för att effektivt stoppa angrepp.

Våra certifierade analytiker hanterar effektivt de säkerhetslösningar som finns i våra kunders nätverk. Vi har en mycket bred erfarenhet av att monitorera och göra de systemuppdateringar som är nödvändiga för att hålla våra kunders nätverk skyddade.

Erfarna säkerhetsanalytiker inom hot och incidenter använder NTT Securitys specialbyggda Global Managed Security Service Platform för att samla in, analysera, identifiera och åtgärda säkerhetsincidenter.

Säkerhetsanalytiker använder både extern och intern Threat Intelligence för att avgöra vilka hot och sårbarheter som aktivt utnyttjas och för att avgöra vilka motåtgärder som är mest effektiva.

Hantera – Med stöd av dokumenterade processer, vid rätt tidpunkt, genomföra schemalagda uppdateringar och hantera ändringsförfrågningar från kundens verksamhet.

Övervaka – Proaktivt upptäcka, bedöma samt svara på nya avancerade och målinriktade hot. Analysera vilka sårbarheter som angriparen använder och möjliga konsekvenser av angreppet.

Optimera – Baserat på global Threat Intelligence och omfattande analys av loggdata, kunna optimera vilka åtgärder som mest effektivt  hanterar identifierade hot och stötta kunden tills incidenten är avslutad.
Vi övervakar och agerar på hot i ert nätverk och i molnet.

Läs mer om Managed Security Services (MSS) >


Vår tjänst Enterprise Security Program Services (ESPS) hjälper er säkra luckorna i er IT-infrastruktur.

Läs mer om ESPS här >


Vill du prata med en säkerhetsexpert? Kontakta oss så berättar vi mer om våra säkerhetstjänster.

Kontakta en säkerhetsexpert >