Web Security Services

Den digitala transformationen har blivit en förutsättning för att bedriva en framgångsrik verksamhet. Den snabba utvecklingen skapar nya affärsmöjligheter men skapar också nya säkerhetsutmaningar. Även om värdet och nyttan med nya lösningar är mycket tydlig så finns det även nya komplexa hot som kräver nya anpassade säkerhetslösningar.

NTT Securitys Web Security Services (WSS) är precis en sådan lösning. I den kombineras Symantecs Web Security Services med NTT Securitys Threat Intelligence och analyser i realtid. WSS skapar en förmåga för identifiering och förebyggande av hot. Tjänsten är tillgänglig för kunder i hela världen och ingår i våra globala managerade säkerhetstjänster.

WSS skyddar mot skadliga cyberhot i realtid genom att den integreras med NTT Securitsy tjänst för hotidentifiering. Med tjänsten så kan NTT Security korrelera användares aktiviteter både innanför och utanför brandväggarna. Detta omfattar en säker webbgateway (SWG), e-postsäkerhet, anti-virus och proxyloggar för hotidentifiering och avancerad analys.

Realtidsövervakning av nätverk brukar kräva investeringar i form av tid och kunskap som er organisation antagligen inte har tillgång till. Detta behov blir allt mer trängande ju svårare det blir att hitta kunniga säkerhetsexperter.

All vår försvarskapacitet – däribland incidenthantering och avancerad säkerhetsanalys, för att inte tala om tillgång till våra extremt skickliga säkerhetsexperter – innebär att ni kan koncentrera er på det ni prioriterar och tryggt lita på skyddet av er data, er infrastruktur och er affärsverksamhet.

Fördelar med NTT Security Web Security Services

  • Nätverkssäkerhet via molnet ger flexibilitet och högre prestanda
  • Ni slipper övervaka, analysera säkerheten och hantera incidenter i realtid och kan fokusera på er verksamhet
  • Integration med hotidentifiering ger analyser i realtid och konkreta rekommendationer vid incidenter
  • Er organisation skyddas från cyberhot även för användare som inte befinner sig i den vanliga kontorsmiljön
  • Inför policyer som skyddar användandet av moln/webb-baserade applikationer, förhindrar dataläckage och garanterar att korrekt åtkomst upprätthålls

Relaterat material

För mer information om våra tjänster för Web Security Services, vänligen läs vår Web Security Services Solution Overview.Du är här

 

3.2.x Managed Security pillar image

Kategorier för managerad säkerhetstjänst

Säkerhetsövervakning

Omfattande loggövervakning är en kritisk komponent i säkerhetsarbetet och dessutom ett krav enligt regler som bl a PCI DSS, GLBA, HIPAA och SOX. Loggar kräver omfattande analys dygnet runt, året om.

Läs mer
SecureCall

SecureCall ger en enda kontaktpunkt för flera säkerhetsteknologier, för att effektivt lösa komplexa tekniska problem och maximera kundens avkastning på teknikinvesteringar.

Läs mer
Sårbarhetsscanning

Med vår Global Managed Security Service Platform (GMSSP), Threat Intelligence, kommer ni att se en mätbar minskning av sårbarheter och ni kan utnyttja sårbarhetsspårning för att fokusera er sårbarhetshantering på de sårbarheter i er IKT-miljö som har störst effekt.

Läs mer
Security Device Management

Korrekt konfigurerade, managerade och underhållna enheter är ett måste om ni vill skydda organisationens tillgångar. Det är dessutom ett efterlevnadskrav för regler som bland annat PCI DSS, GLBA, HIPAA och SOX.

Läs mer
Enterprise Security Program Services

Utöver traditionell MSS gör Enterprise Security Program Services (ESPS) det möjligt för kunder att finjustera sitt säkerhetsarbete. Vårt engagerade team av säkerhetsexperter tar ansvar för strategisk planering, arkitektur, implementation, avancerad analys, rapportering och allmän vägledning i säkerhetsarbetet.

Läs mer