Threat Detection-tjänster

För dagens företag blir attacker från cyberkriminella allt vanligare. Med sofistikerade metoder lyckas de kringgå traditionella säkerhetsåtgärder och detta utgör ett stort hot mot företagen.

Vi erbjuder två tjänster en Threat Detection, Standardtänst och en Uttökad Threat Detection, tjänst. Båda tjänsterna som tillhandahålls av NTT Security Global Threat Intelligence Center erbjuder övervakning av sofistikerade hot 24/7 och omfattande Threat intelligence. Båda tjänsterna identifierar och separerar hot från det stora antalet falsklarm som säkerhetsteknologi genererar normalt med en händelserapport som skickas direkt till dig.

Fördelar med NTT Security Threat Detection tjänst

  • Avancerade analysmöjligheter, inklusive maskininlärning och modellering av hotbeteende. Gör det möjligt att upptäcka potentiella säkerhetshot som vanliga detekteringsmetoder inte kan fånga
  • Säkerhetsanalytiker med anpassade analysverktyg +
  • Expertanalys och djupgående utredning av incidenter +
  • Eventbaserad threat detection +
  • Rapportering av incidenter med rekommenderade lösningar 
  • Stöd tills en incident är utredd och löst +

+ Dessa tjänster är endast tillgängliga för Threat Detection Enhanced kunder.


Ytterligare material 

Kika gärna på Threat Detection Services Solution Overview för mer information om våra tjänster för Threat Detection.


Du är här

 

3.2.x Managed Security pillar image

Kategorier för managerad säkerhetstjänst

Säkerhetsövervakning

Omfattande loggövervakning är en kritisk komponent i säkerhetsarbetet och dessutom ett krav enligt regler som bl a PCI DSS, GLBA, HIPAA och SOX. Loggar kräver omfattande analys dygnet runt, året om.

Läs mer
SecureCall

SecureCall ger en enda kontaktpunkt för flera säkerhetsteknologier, för att effektivt lösa komplexa tekniska problem och maximera kundens avkastning på teknikinvesteringar.

Läs mer
Sårbarhetsscanning

Med vår Global Managed Security Service Platform (GMSSP), Threat Intelligence, kommer ni att se en mätbar minskning av sårbarheter och ni kan utnyttja sårbarhetsspårning för att fokusera er sårbarhetshantering på de sårbarheter i er IKT-miljö som har störst effekt.

Läs mer
Security Device Management

Korrekt konfigurerade, managerade och underhållna enheter är ett måste om ni vill skydda organisationens tillgångar. Det är dessutom ett efterlevnadskrav för regler som bland annat PCI DSS, GLBA, HIPAA och SOX.

Läs mer
Enterprise Security Program Services

Utöver traditionell MSS gör Enterprise Security Program Services (ESPS) det möjligt för kunder att finjustera sitt säkerhetsarbete. Vårt engagerade team av säkerhetsexperter tar ansvar för strategisk planering, arkitektur, implementation, avancerad analys, rapportering och allmän vägledning i säkerhetsarbetet.

Läs mer