Korrekt konfigurerade, hanterade och underhållna enheter är ett måste om ni vill skydda organisationens tillgångar och det är dessutom ett efterlevnadskrav enligt regler som bland annat PCI DSS, GLBA, HIPAA och SOX. Att locka till sig och behålla erfarna och certifierade medarbetare kan vara svårt och kostsamt.

Ni måste kunna visa intressenterna i organisationen att era enheter uppfyller leverantörernas och branschens bästa praxis, att era förändringshanteringsrutiner följs och dokumenteras och att alla regler efterlevs.

Våra certifierade tekniker kan erbjuda:

  • konfigurering och finjustering av enheter
  • uppdateringar och patch
  • flexibla servicenivåavtal anpassade enheterna
  • övervakning av enheter, konfigurationer och privilegierade användare
  • säkerhetskopiering och återställning av konfigurationer
  • Dedicated Service Delivery Manager (SDM)

Vi erbjuder stöd för ett brett utbud av enheter och leverantörer inklusive:

Ändpunktslösningar, brandväggar, IDS/IPS, DAM, FIM, SIEM, UTM, VPN, WAF

Ytterligare material

Kika gärna på Security Device Management Solution Overview för mer information om våra tjänster för Security Device Management.

Du är här

 

3.2.x Managed Security pillar image

Tjänstekategorier

Säkerhetsövervakning

Omfattande loggövervakning är en kritisk komponent i säkerhetsarbetet och dessutom ett krav enligt regler som bl a PCI DSS, GLBA, HIPAA och SOX. Loggar kräver omfattande analys dygnet runt, året om.

Läs mer
SecureCall

SecureCall ger en enda kontaktpunkt för flera säkerhetsteknologier, för att effektivt lösa komplexa tekniska problem och maximera kundens avkastning på teknikinvesteringar.

Läs mer
Sårbarhetsscanning

Med vår Global Managed Security Service Platform (GMSSP), Threat Intelligence, kommer ni att se en mätbar minskning av sårbarheter och ni kan utnyttja sårbarhetsspårning för att fokusera er sårbarhetshantering på de sårbarheter i er IKT-miljö som har störst effekt.

Läs mer
Security Device Management

Korrekt konfigurerade, managerade och underhållna enheter är ett måste om ni vill skydda organisationens tillgångar. Det är dessutom ett efterlevnadskrav för regler som bland annat PCI DSS, GLBA, HIPAA och SOX.

Läs mer
Enterprise Security Program Services

Utöver traditionell MSS gör Enterprise Security Program Services (ESPS) det möjligt för kunder att finjustera sitt säkerhetsarbete. Vårt engagerade team av säkerhetsexperter tar ansvar för strategisk planering, arkitektur, implementation, avancerad analys, rapportering och allmän vägledning i säkerhetsarbetet.

Läs mer