Allt eftersom hotlandskapet utvecklas ställs allt högre krav på den teknik som används för att skydda organisationer. Det är inte ovanligt att en organisation hanterar ett antal olika teknologileverantörer var och en med sina egna kontakter, processer och eskaleringsmetoder.

Utmaningarna med incidentdiagnos och åtgärdande ökar när flera tekniker är inblandade.

SecureCall ger en enda kontaktpunkt för flera säkerhetsteknologier för att effektivt lösa komplexa tekniska problem och maximera kundens avkastning på teknikinvesteringar. Våra flerspråkiga certifierade experter arbetar som förlängning av ditt tekniska supportteam. Nära 80 % av supportärendena löses utan att blanda in externa leverantörer.

Vi erbjuder omfattande support i två nivåer: Klassisk (måndag – fredag, under arbetstid) eller Premium (dygnet runt, året om). Kunder kan också köpa tilläggstjänster för att utöka den support som erbjuds av SecureCall.

Du är här

 

3.2.x Managed Security pillar image

Tjänstekategorier

Säkerhetsövervakning

Omfattande loggövervakning är en kritisk komponent i säkerhetsarbetet och dessutom ett krav enligt regler som bl a PCI DSS, GLBA, HIPAA och SOX. Loggar kräver omfattande analys dygnet runt, året om.

Läs mer
SecureCall

SecureCall ger en enda kontaktpunkt för flera säkerhetsteknologier, för att effektivt lösa komplexa tekniska problem och maximera kundens avkastning på teknikinvesteringar.

Läs mer
Sårbarhetsscanning

Med vår Global Managed Security Service Platform (GMSSP), Threat Intelligence, kommer ni att se en mätbar minskning av sårbarheter och ni kan utnyttja sårbarhetsspårning för att fokusera er sårbarhetshantering på de sårbarheter i er IKT-miljö som har störst effekt.

Läs mer
Security Device Management

Korrekt konfigurerade, managerade och underhållna enheter är ett måste om ni vill skydda organisationens tillgångar. Det är dessutom ett efterlevnadskrav för regler som bland annat PCI DSS, GLBA, HIPAA och SOX.

Läs mer
Enterprise Security Program Services

Utöver traditionell MSS gör Enterprise Security Program Services (ESPS) det möjligt för kunder att finjustera sitt säkerhetsarbete. Vårt engagerade team av säkerhetsexperter tar ansvar för strategisk planering, arkitektur, implementation, avancerad analys, rapportering och allmän vägledning i säkerhetsarbetet.

Läs mer