Hot kan skada ett företags rykte men många organisationer har inte de resurser som behövs för att kontinuerligt skydda sig mot externa hot.

Våra tjänster Reputation Threat Services innebär att kompetenta NTT Security-resurser ansluter sig till ditt interna säkerhetsteam för att identifiera och minska inverkan av externa hot.

Reputation Threat Services tillhandahålls av våra hotanalytiker och stöds internt av vårt Global Threat Intelligence Center (GTIC) – ett antal expertforskare och hotanalytiker som samlar in och analyserar globala informationskällor på flera språk och omvandlar informationen till threat intelligence som man kan agera på. Till skillnad från traditionella flöden och automatiserade verktyg säkerställer denna individuella fokus till att varje kund får värdefull intelligens som är relevant för sina egna unika omständigheter och prioriteringar.

Vi arbetar med dig för att förstå alla aspekter av organisationen, vilket leder till riktad threat intelligence baserad på er sektor, marknaden ni är verksamma på, er företagsmodell och geografiska platser.

Du är här

 

3.2.x Managed Security pillar image

Tjänstekategorier

Säkerhetsövervakning

Omfattande loggövervakning är en kritisk komponent i säkerhetsarbetet och dessutom ett krav enligt regler som bl a PCI DSS, GLBA, HIPAA och SOX. Loggar kräver omfattande analys dygnet runt, året om.

Läs mer
SecureCall

SecureCall ger en enda kontaktpunkt för flera säkerhetsteknologier, för att effektivt lösa komplexa tekniska problem och maximera kundens avkastning på teknikinvesteringar.

Läs mer
Sårbarhetsscanning

Med vår Global Managed Security Service Platform (GMSSP), Threat Intelligence, kommer ni att se en mätbar minskning av sårbarheter och ni kan utnyttja sårbarhetsspårning för att fokusera er sårbarhetshantering på de sårbarheter i er IKT-miljö som har störst effekt.

Läs mer
Security Device Management

Korrekt konfigurerade, managerade och underhållna enheter är ett måste om ni vill skydda organisationens tillgångar. Det är dessutom ett efterlevnadskrav för regler som bland annat PCI DSS, GLBA, HIPAA och SOX.

Läs mer
Enterprise Security Program Services

Utöver traditionell MSS gör Enterprise Security Program Services (ESPS) det möjligt för kunder att finjustera sitt säkerhetsarbete. Vårt engagerade team av säkerhetsexperter tar ansvar för strategisk planering, arkitektur, implementation, avancerad analys, rapportering och allmän vägledning i säkerhetsarbetet.

Läs mer