Hot kan skada ett företags rykte men många organisationer har inte de resurser som behövs för att kontinuerligt skydda sig mot externa hot.

Våra tjänster Reputation Threat Services innebär att kompetenta NTT Security-resurser ansluter sig till ditt interna säkerhetsteam för att identifiera och minska inverkan av externa hot.

Reputation Threat Services tillhandahålls av våra hotanalytiker och stöds internt av vårt Global Threat Intelligence Center (GTIC) – ett antal expertforskare och hotanalytiker som samlar in och analyserar globala informationskällor på flera språk och omvandlar informationen till threat intelligence som man kan agera på. Till skillnad från traditionella flöden och automatiserade verktyg säkerställer denna individuella fokus till att varje kund får värdefull intelligens som är relevant för sina egna unika omständigheter och prioriteringar.

Vi arbetar med dig för att förstå alla aspekter av organisationen, vilket leder till riktad threat intelligence baserad på er sektor, marknaden ni är verksamma på, er företagsmodell och geografiska platser.

Du är här

 

3.2.x Managed Security pillar image