Ett växande antal organisationer arbetar hårt för att korrekt kunna detektera avancerade hot och svara på dessa hot när de uppstår – inte timmar, veckor eller månader senare. Men många organisationer har svårt att hitta en kostnadseffektiv lösning som kan utnyttja redan befintliga investeringar.

Våra skräddarsydda managerade tjänster för detektering och respons är utformade kring kunden för att tillmötesgå varje miljös unika behov.

Viktiga funktioner och tjänster inkluderar:

  • Scenariobaserad hotframtagning, en människofokuserad process där analytiker använder analyser och indikatorer på hur utsatt verksamheten är (IOC), anpassade i samarbete med kunden
  • Öppen hotframtagning, där experter utför öppen sökning efter hot som kan ha undgått tidigare detektering
  • Kontextualiserad threat intelligence med konsulter som kan identifiera och implementera threat intelligence fokuserad på specifika risker i er miljö
  • Fjärrstyrd responshantering för att initiera försvarsåtgärder som svar på attackerDu är här

 

3.2.x Managed Security pillar image

Tjänstekategorier

Säkerhetsövervakning

Omfattande loggövervakning är en kritisk komponent i säkerhetsarbetet och dessutom ett krav enligt regler som bl a PCI DSS, GLBA, HIPAA och SOX. Loggar kräver omfattande analys dygnet runt, året om.

Läs mer
SecureCall

SecureCall ger en enda kontaktpunkt för flera säkerhetsteknologier, för att effektivt lösa komplexa tekniska problem och maximera kundens avkastning på teknikinvesteringar.

Läs mer
Sårbarhetsscanning

Med vår Global Managed Security Service Platform (GMSSP), Threat Intelligence, kommer ni att se en mätbar minskning av sårbarheter och ni kan utnyttja sårbarhetsspårning för att fokusera er sårbarhetshantering på de sårbarheter i er IKT-miljö som har störst effekt.

Läs mer
Security Device Management

Korrekt konfigurerade, managerade och underhållna enheter är ett måste om ni vill skydda organisationens tillgångar. Det är dessutom ett efterlevnadskrav för regler som bland annat PCI DSS, GLBA, HIPAA och SOX.

Läs mer
Enterprise Security Program Services

Utöver traditionell MSS gör Enterprise Security Program Services (ESPS) det möjligt för kunder att finjustera sitt säkerhetsarbete. Vårt engagerade team av säkerhetsexperter tar ansvar för strategisk planering, arkitektur, implementation, avancerad analys, rapportering och allmän vägledning i säkerhetsarbetet.

Läs mer