Traditionella processer för sårbarhetsscanning är tidskrävande, ineffektiva, resursintensiva och kan fokusera på fel kriterier, vilket skapar svagheter i era säkerhets- och efterlevnadsprogram.

Med vår globala tjänsteplattform (GSP) kommer ni att se en mätbar minskning av sårbarheter och ni kan utnyttja sårbarhetsspårningen för att fokusera er sårbarhetsscanning på de svagheter i er IKT-miljö som har störst effekter.

Med vår molnbaserade plattform för sårbarhetsscanning kan vi tillhandahålla:

  • tillgångsdokumentering
  • inställning och konfiguration av genomsökning
  • validering av genomsökningsutförande
  • begränsad NTT Security-hanterad ad-hoc-genomsökning
  • obegränsad självbetjäningsgenomsökning
  • flexibla servicenivåer
  • SDM (särskild tjänsteleveransansvarig)

Du är här

 

3.2.x Managed Security pillar image

Tjänstekategorier

Säkerhetsövervakning

Omfattande loggövervakning är en kritisk komponent i säkerhetsarbetet och dessutom ett krav enligt regler som bl a PCI DSS, GLBA, HIPAA och SOX. Loggar kräver omfattande analys dygnet runt, året om.

Läs mer
SecureCall

SecureCall ger en enda kontaktpunkt för flera säkerhetsteknologier, för att effektivt lösa komplexa tekniska problem och maximera kundens avkastning på teknikinvesteringar.

Läs mer
Sårbarhetsscanning

Med vår Global Managed Security Service Platform (GMSSP), Threat Intelligence, kommer ni att se en mätbar minskning av sårbarheter och ni kan utnyttja sårbarhetsspårning för att fokusera er sårbarhetshantering på de sårbarheter i er IKT-miljö som har störst effekt.

Läs mer
Security Device Management

Korrekt konfigurerade, managerade och underhållna enheter är ett måste om ni vill skydda organisationens tillgångar. Det är dessutom ett efterlevnadskrav för regler som bland annat PCI DSS, GLBA, HIPAA och SOX.

Läs mer
Enterprise Security Program Services

Utöver traditionell MSS gör Enterprise Security Program Services (ESPS) det möjligt för kunder att finjustera sitt säkerhetsarbete. Vårt engagerade team av säkerhetsexperter tar ansvar för strategisk planering, arkitektur, implementation, avancerad analys, rapportering och allmän vägledning i säkerhetsarbetet.

Läs mer