Managerad säkerhet

NTT Security erbjuder managerade säkerhetstjänster (MSS) för detektion och hantering av cyberattacker. Vår MSS drar nytta av NTT Securitys investeringar i Threat Intelligence, avancerad analys och expertis inom säkerhet. Våra kunder får tydlig information om hot och åtgärder för att effektivt stoppa angrepp.

Våra certifierade analytiker hanterar effektivt de säkerhetslösningar som finns i våra kunders nätverk. Vi har en mycket bred erfarenhet av att monitorera och göra de systemuppdateringar som är nödvändiga för att hålla våra kunders nätverk skyddade.

Erfarna säkerhetsanalytiker inom hot och incidenter använder NTT Securitys specialbyggda Global Managed Security Service Platform för att samla in, analysera, identifiera och åtgärda säkerhetsincidenter.

Säkerhetsanalytiker använder både extern och intern Threat Intelligence för att avgöra vilka hot och sårbarheter som aktivt utnyttjas och för att avgöra vilka motåtgärder som är mest effektiva.

Hantera – Med stöd av dokumenterade processer, vid rätt tidpunkt, genomföra schemalagda uppdateringar och hantera ändringsförfrågningar från kundens verksamhet.

Övervaka – Proaktivt upptäcka, bedöma samt svara på nya avancerade och målinriktade hot. Analysera vilka sårbarheter som angriparen använder och möjliga konsekvenser av angreppet.

Optimera – Baserat på global Threat Intelligence och omfattande analys av loggdata, kunna optimera vilka åtgärder som mest effektivt  hanterar identifierade hot och stötta kunden tills incidenten är avslutad.


Ytterligare material

Kika gärna på managerade säkerhetstjänster (MSS) Solution Overview för mer information om våra managerade säkerhetstjänster.Tjänstekategorier

Säkerhetsövervakning

Omfattande loggövervakning är en kritisk komponent i säkerhetsarbetet och dessutom ett krav enligt regler som bl a PCI DSS, GLBA, HIPAA och SOX. Loggar kräver omfattande analys dygnet runt, året om.

Läs mer
SecureCall

SecureCall ger en enda kontaktpunkt för flera säkerhetsteknologier, för att effektivt lösa komplexa tekniska problem och maximera kundens avkastning på teknikinvesteringar.

Läs mer
Sårbarhetsscanning

Med vår Global Managed Security Service Platform (GMSSP), Threat Intelligence, kommer ni att se en mätbar minskning av sårbarheter och ni kan utnyttja sårbarhetsspårning för att fokusera er sårbarhetshantering på de sårbarheter i er IKT-miljö som har störst effekt.

Läs mer
Security Device Management

Korrekt konfigurerade, managerade och underhållna enheter är ett måste om ni vill skydda organisationens tillgångar. Det är dessutom ett efterlevnadskrav för regler som bland annat PCI DSS, GLBA, HIPAA och SOX.

Läs mer
Enterprise Security Program Services

Utöver traditionell MSS gör Enterprise Security Program Services (ESPS) det möjligt för kunder att finjustera sitt säkerhetsarbete. Vårt engagerade team av säkerhetsexperter tar ansvar för strategisk planering, arkitektur, implementation, avancerad analys, rapportering och allmän vägledning i säkerhetsarbetet.

Läs mer