Våra kunder litar på att vi ger leverantörsoberoende råd om den lösning som passar bäst för deras verksamhet. Råden baseras påvår noggranna, strukturerade metod för att väljateknologi. Dessutom erhåller våra kunder unika tekniska supporttjänster som garanterar att eventuella tekniska problem blir lösta snabbt och effektivt. Vårt Technology Solution Team är en erfaren och erkänd grupp experter som ständigt utforskar de senaste innovationerna och den senaste teknologin för att minska våra kunders risker och maximera avkastningen på varje investering. Vårt Technical Security Team arbetar som en förlängning av er tekniska supportorganisation.

Du är här

 

3.3.x Technical Consulting pillar image

Tjänstekategorier

Bedömning

Våra Assessment-tjänster är utformade för att fastställa kvaliteten, fullständigheten och mogenheten av ditt risk-, säkerhets, och efterlevnadsarbete.

Läs mer
Compliance

Våra tjänster för planering, granskning och test fokuserar investeringarna och resurserna, vilket ger våra kunder möjlighet att ta fram effektiva policyer, procedurer och säkerhetsfunktioner som minskar riskerna och uppfyller föränderliga interna och externa utmaningar med regelefterlevnad.

Läs mer
Engineering

Vi ger er tillgång till relevanta och lägliga prestandaförbättringar, djupa tekniska kunskaper och flexibla resurser för att utveckla en infrastruktur som är robust och efterlever alla regler – men ändå tillräckligt flexibel för att tillåta verksamhetsförändringar.

Läs mer
Incidentrespons och IT-forensik

NTT Security kan respondera direkt. Om en säkerhetsincident pågår och ni behöver omedelbar hjälp ska ni kontakta närmaste regionkontor

Läs mer