Security Information and Event Management (SIEM) är en viktig del av organisationers säkerhetsstrategi. Om den hanteras effektivt kan den hjälpa organisationer att skydda affärsverksamheten och immateriella rättigheter, uppfylla efterlevnadsregler och möjliggöra bättre detektering och snabbare respons på säkerhetsincidenter.

Efterfrågan på SIEM-teknik är hög men det betyder inte att varje verksamhet har infört en SIEM-lösning eller att alla befintliga implementationer fungerar bra.

Med vår SIEM-expertis kan vi tillhandahålla tjänster under alla skeden av implementationen, från val av produkt och test, till implementation, finjustering och funktionell testning.

Om ni har en befintlig SIEM-lösning men är oroliga för att ni inte får största möjliga nytta av investeringen, kan våra experter hjälpa er med det också.

Du är här

 

3.3.x Technical Consulting pillar image

Tjänstekategorier

Bedömning

Våra Assessment-tjänster är utformade för att fastställa kvaliteten, fullständigheten och mogenheten av ditt risk-, säkerhets, och efterlevnadsarbete.

Läs mer
Compliance

Våra tjänster för planering, granskning och test fokuserar investeringarna och resurserna, vilket ger våra kunder möjlighet att ta fram effektiva policyer, procedurer och säkerhetsfunktioner som minskar riskerna och uppfyller föränderliga interna och externa utmaningar med regelefterlevnad.

Läs mer
Engineering

Vi ger er tillgång till relevanta och lägliga prestandaförbättringar, djupa tekniska kunskaper och flexibla resurser för att utveckla en infrastruktur som är robust och efterlever alla regler – men ändå tillräckligt flexibel för att tillåta verksamhetsförändringar.

Läs mer
Incidentrespons och IT-forensik

NTT Security kan respondera direkt. Om en säkerhetsincident pågår och ni behöver omedelbar hjälp ska ni kontakta närmaste regionkontor

Läs mer