Security Information and Event Management (SIEM) är en viktig del av organisationers säkerhetsstrategi. Om den hanteras effektivt kan den hjälpa organisationer att skydda affärsverksamheten och immateriella rättigheter, uppfylla efterlevnadsregler och möjliggöra bättre detektering och snabbare respons på säkerhetsincidenter.

Efterfrågan på SIEM-teknik är hög men det betyder inte att varje verksamhet har infört en SIEM-lösning eller att alla befintliga implementationer fungerar bra.

Med vår SIEM-expertis kan vi tillhandahålla tjänster under alla skeden av implementationen, från val av produkt och test, till implementation, finjustering och funktionell testning.

Om ni har en befintlig SIEM-lösning men är oroliga för att ni inte får största möjliga nytta av investeringen, kan våra experter hjälpa er med det också.

Du är här

 

3.3.x Technical Consulting pillar image