Det finns många utmärkta SIEM-tekniker på marknaden. Men allt fler organisationer inser att sådana tekniker inte ger de förväntade fördelarna i avsaknad av en motsvarande investering i personal, konfigurering och driftsrutiner. Sådana investeringar är svåra att leverera i praktiken och ofta oöverkomligt kostsamma.

NTT Security kan leverera hybrid- och managerade SIEM-tjänster. De inkluderar allt från en färdig, molnbaserad SIEM-as-a-service som är igång på några dagar, till en komplett designad och lokalt driftsatt SIEM-lösning som fjärrhanteras. Vi tillhandahåller certifierade och utbildade SIEM-tekniker som ser till att implementeringen blir lyckad.

Du är här

 

3.3.x Technical Consulting pillar image