Det finns många utmärkta SIEM-tekniker på marknaden. Men allt fler organisationer inser att sådana tekniker inte ger de förväntade fördelarna i avsaknad av en motsvarande investering i personal, konfigurering och driftsrutiner. Sådana investeringar är svåra att leverera i praktiken och ofta oöverkomligt kostsamma.

NTT Security kan leverera hybrid- och managerade SIEM-tjänster. De inkluderar allt från en färdig, molnbaserad SIEM-as-a-service som är igång på några dagar, till en komplett designad och lokalt driftsatt SIEM-lösning som fjärrhanteras. Vi tillhandahåller certifierade och utbildade SIEM-tekniker som ser till att implementeringen blir lyckad.

Du är här

 

3.3.x Technical Consulting pillar image

Tjänstekategorier

Bedömning

Våra Assessment-tjänster är utformade för att fastställa kvaliteten, fullständigheten och mogenheten av ditt risk-, säkerhets, och efterlevnadsarbete.

Läs mer
Compliance

Våra tjänster för planering, granskning och test fokuserar investeringarna och resurserna, vilket ger våra kunder möjlighet att ta fram effektiva policyer, procedurer och säkerhetsfunktioner som minskar riskerna och uppfyller föränderliga interna och externa utmaningar med regelefterlevnad.

Läs mer
Engineering

Vi ger er tillgång till relevanta och lägliga prestandaförbättringar, djupa tekniska kunskaper och flexibla resurser för att utveckla en infrastruktur som är robust och efterlever alla regler – men ändå tillräckligt flexibel för att tillåta verksamhetsförändringar.

Läs mer
Incidentrespons och IT-forensik

NTT Security kan respondera direkt. Om en säkerhetsincident pågår och ni behöver omedelbar hjälp ska ni kontakta närmaste regionkontor

Läs mer