En uppkopplad värld erbjuder både möjligheter och hot. Sakernas internet (IoT) innebär att system som tidigare var stängda nu är öppna för fjärråtkomst och fjärrkontroll. Hur skyddar ni alla era applikationer, nätverk, enheter och utrustning? Hur skyddar vi IoT och operationell teknologi (OT)?

Våra experter hjälper er att utforma processer för att förbättra er säkerhetsprofil i förhållande till IoT. Vi hanterar tekniska tjänster, åtkomstkontroller, kryptering, design och bedömningstjänster.

Vårt Advanced Security-team bedriver betydande nivåer av forskning och utveckling för att hitta de bästa lösningarna för att säkra IoT och OT i framtiden. NTT Security är en del av NTT Group som årligen investerar 2 miljarder dollar på global forskning och utveckling för att tillmötesgå ett hotlandskap i ständig förändring.

Du är här

 

3.3.x Technical Consulting pillar image

Tjänstekategorier

Bedömning

Våra Assessment-tjänster är utformade för att fastställa kvaliteten, fullständigheten och mogenheten av ditt risk-, säkerhets, och efterlevnadsarbete.

Läs mer
Compliance

Våra tjänster för planering, granskning och test fokuserar investeringarna och resurserna, vilket ger våra kunder möjlighet att ta fram effektiva policyer, procedurer och säkerhetsfunktioner som minskar riskerna och uppfyller föränderliga interna och externa utmaningar med regelefterlevnad.

Läs mer
Engineering

Vi ger er tillgång till relevanta och lägliga prestandaförbättringar, djupa tekniska kunskaper och flexibla resurser för att utveckla en infrastruktur som är robust och efterlever alla regler – men ändå tillräckligt flexibel för att tillåta verksamhetsförändringar.

Läs mer
Incidentrespons och IT-forensik

NTT Security kan respondera direkt. Om en säkerhetsincident pågår och ni behöver omedelbar hjälp ska ni kontakta närmaste regionkontor

Läs mer