Globala team och geografiskt utspridda mobila medarbetare innebär att ni behöver ge anställda flexibiliteten att arbeta utanför kontoret.

Dagens arbetsstyrka vill arbeta hemma, på flygplan, tåg eller café. Organisationer måste skapa och anpassa säkerhetsstrategier för att stötta en mobil och digital arbetskraft och se till att organisationen hanterar associerade säkerhetsrisker.

Vårt Digital Workforce Consulting-team hjälper er att bedöma och hantera risker relaterade till anställda som arbetar mobilt och digitalt. Vi hjälper er att utforma, konfigurera och implementera en uppsättning tjänster som säkerställer dagens digitala arbetskraft.

Du är här

 

3.3.x Technical Consulting pillar image