Globala team och geografiskt utspridda mobila medarbetare innebär att ni behöver ge anställda flexibiliteten att arbeta utanför kontoret.

Dagens arbetsstyrka vill arbeta hemma, på flygplan, tåg eller café. Organisationer måste skapa och anpassa säkerhetsstrategier för att stötta en mobil och digital arbetskraft och se till att organisationen hanterar associerade säkerhetsrisker.

Vårt Digital Workforce Consulting-team hjälper er att bedöma och hantera risker relaterade till anställda som arbetar mobilt och digitalt. Vi hjälper er att utforma, konfigurera och implementera en uppsättning tjänster som säkerställer dagens digitala arbetskraft.

Du är här

 

3.3.x Technical Consulting pillar image

Tjänstekategorier

Bedömning

Våra Assessment-tjänster är utformade för att fastställa kvaliteten, fullständigheten och mogenheten av ditt risk-, säkerhets, och efterlevnadsarbete.

Läs mer
Compliance

Våra tjänster för planering, granskning och test fokuserar investeringarna och resurserna, vilket ger våra kunder möjlighet att ta fram effektiva policyer, procedurer och säkerhetsfunktioner som minskar riskerna och uppfyller föränderliga interna och externa utmaningar med regelefterlevnad.

Läs mer
Engineering

Vi ger er tillgång till relevanta och lägliga prestandaförbättringar, djupa tekniska kunskaper och flexibla resurser för att utveckla en infrastruktur som är robust och efterlever alla regler – men ändå tillräckligt flexibel för att tillåta verksamhetsförändringar.

Läs mer
Incidentrespons och IT-forensik

NTT Security kan respondera direkt. Om en säkerhetsincident pågår och ni behöver omedelbar hjälp ska ni kontakta närmaste regionkontor

Läs mer