Regelverk blir allt strängare när det gäller dataskydd och integritet. Underlåtenhet att skydda kunddata kan få stora konsekvenser för företagets varumärke och rykte. Många organisationer gör stora investeringar för att förhindra dataförlust, motiverade av allt strängare, globala regelverk som de måste efterleva.

Bra program för att förhindra dataläckage ger företaget ett påtagligt mervärde. Vår tjänst Dataskydd fokuserar på att skydda data som är viktigast för verksamheten. Vi hjälper er att minska exponeringen till en nivå som företaget är komfortabel med – så att ni uppfyller kraven från lagar och regelverk utan att behöva kompromissa med verksamheten och resultaten.

Vi kombinerar teknisk expertis och affärsrådgivning för att hjälpa er skapa en pragmatisk och omfattande plan för att motverka dataförlust, samtidigt som ni kan arbeta effektivt för att nå era verksamhetsmål.

Du är här

 

3.3.x Technical Consulting pillar image

Tjänstekategorier

Bedömning

Våra Assessment-tjänster är utformade för att fastställa kvaliteten, fullständigheten och mogenheten av ditt risk-, säkerhets, och efterlevnadsarbete.

Läs mer
Compliance

Våra tjänster för planering, granskning och test fokuserar investeringarna och resurserna, vilket ger våra kunder möjlighet att ta fram effektiva policyer, procedurer och säkerhetsfunktioner som minskar riskerna och uppfyller föränderliga interna och externa utmaningar med regelefterlevnad.

Läs mer
Engineering

Vi ger er tillgång till relevanta och lägliga prestandaförbättringar, djupa tekniska kunskaper och flexibla resurser för att utveckla en infrastruktur som är robust och efterlever alla regler – men ändå tillräckligt flexibel för att tillåta verksamhetsförändringar.

Läs mer
Incidentrespons och IT-forensik

NTT Security kan respondera direkt. Om en säkerhetsincident pågår och ni behöver omedelbar hjälp ska ni kontakta närmaste regionkontor

Läs mer