Regelverk blir allt strängare när det gäller dataskydd och integritet. Underlåtenhet att skydda kunddata kan få stora konsekvenser för företagets varumärke och rykte. Många organisationer gör stora investeringar för att förhindra dataförlust, motiverade av allt strängare, globala regelverk som de måste efterleva.

Bra program för att förhindra dataläckage ger företaget ett påtagligt mervärde. Vår tjänst Dataskydd fokuserar på att skydda data som är viktigast för verksamheten. Vi hjälper er att minska exponeringen till en nivå som företaget är komfortabel med – så att ni uppfyller kraven från lagar och regelverk utan att behöva kompromissa med verksamheten och resultaten.

Vi kombinerar teknisk expertis och affärsrådgivning för att hjälpa er skapa en pragmatisk och omfattande plan för att motverka dataförlust, samtidigt som ni kan arbeta effektivt för att nå era verksamhetsmål.

Du är här

 

3.3.x Technical Consulting pillar image