Om obehöriga får tillgång till administratörskonton kan det få katastrofala följder för kundens verksamhet. System för åtkomsthantering, identitet, PKI och kodhantering måste upprätthållas och ha ordentliga processer på plats för att kunna skydda dem.

NTT Security erbjuder en bred tjänsteportfölj som hjälper kunder att skydda sina konton, koder och identiteter inom hela organisationen.

Våra tjänster sträcker sig från rådgivning och planering till fullständig integrering av flera tekniska plattformar. Våra experter ger teknisk expertkunskap för åtkomst-, identitets- och kodtekniker och kan installera lösningar samt implementera integrationer och processer i flera olika kundmiljöer.

Du är här

 

3.3.x Technical Consulting pillar image

Tjänstekategorier

Bedömning

Våra Assessment-tjänster är utformade för att fastställa kvaliteten, fullständigheten och mogenheten av ditt risk-, säkerhets, och efterlevnadsarbete.

Läs mer
Compliance

Våra tjänster för planering, granskning och test fokuserar investeringarna och resurserna, vilket ger våra kunder möjlighet att ta fram effektiva policyer, procedurer och säkerhetsfunktioner som minskar riskerna och uppfyller föränderliga interna och externa utmaningar med regelefterlevnad.

Läs mer
Engineering

Vi ger er tillgång till relevanta och lägliga prestandaförbättringar, djupa tekniska kunskaper och flexibla resurser för att utveckla en infrastruktur som är robust och efterlever alla regler – men ändå tillräckligt flexibel för att tillåta verksamhetsförändringar.

Läs mer
Incidentrespons och IT-forensik

NTT Security kan respondera direkt. Om en säkerhetsincident pågår och ni behöver omedelbar hjälp ska ni kontakta närmaste regionkontor

Läs mer