Om obehöriga får tillgång till administratörskonton kan det få katastrofala följder för kundens verksamhet. System för åtkomsthantering, identitet, PKI och kodhantering måste upprätthållas och ha ordentliga processer på plats för att kunna skydda dem.

NTT Security erbjuder en bred tjänsteportfölj som hjälper kunder att skydda sina konton, koder och identiteter inom hela organisationen.

Våra tjänster sträcker sig från rådgivning och planering till fullständig integrering av flera tekniska plattformar. Våra experter ger teknisk expertkunskap för åtkomst-, identitets- och kodtekniker och kan installera lösningar samt implementera integrationer och processer i flera olika kundmiljöer.

Du är här

 

3.3.x Technical Consulting pillar image