NTT Security erbjuder konsulttjänster i kombination med ett flertal kompletterande förstudie- och integrationstjänster som säkerställer maximal effektivitet och mervärde.

När man arbetar i ett snabbt skiftande hotlandskap kan det verka krävande och oändligt att bibehålla maximal prestanda i säkerhetsinfrastrukturen. Våra tjänster för design och integration av säkerhetslösningar ger tillgång till relevanta prestandaförbättringar, djupa teknologiska kunskaper och flexibla resurser för att utveckla en infrastruktur som är robust och efterlever alla regler – men flexibel nog att tillåta verksamhetsförändringar. Våra erfarna konsulter arbetar tillsammans med er för att välja ut och konfigurera säkerhetsteknologier som ligger i linje med era specifika affärsmål och efterlevnadskrav samt bästa praxis i branschen. Vi fokuserar på att optimera befintliga system och rationalisera er teknologi, vilket minskar komplexiteten och sänker kostnaderna.

Vi använder vår beprövade Global Enterprise Methodology (GEM) för att hjälpa er organisation att få insikt i den nuvarande riskexponeringen och möjlighet att fatta välgrundade beslut om kontinuerlig riskhantering. Vi hanterar era säkerhetsproblem inom ramen för organisationens riskparametrar, säkerhetsplaner och interna kontrollers mognad, IKT-miljö och medarbetarnas förmåga genom att använda säkerhetslivscykeln (Full Security Life Cycle).

Alla tjänster som levereras av vårt erfarna konsultteam backas upp av SERT (Security Engineering and Research Team) och utnyttjar NTT Securitys investeringar i forskning och utveckling i egna särskilt framtagna analys- och undersökningsverktyg.

Du är här

 

3.3.x Technical Consulting pillar image