Vi har förståelse för att nätverks- och säkerhetsteam kan ha olika sätt att se på tillvaron. Vi förser därför de olika intressenterna med relevant information som krävs för att fatta välgrundade beslut. Vi samarbetar med er för att identifiera risker och kontrollerar om ert nätverk identifierar alla problemområden. Våra rapporter ger även insikt i vilken effekten skulle bli om era yttre försvarsverk inte är tillräckligt skyddade och hur era befintliga verktyg skulle hantera en incident. Fungerar de optimalt? Går det att åtgärda eventuella svaga punkter snabbt?

Du är här

 

3.3.x Technical Consulting pillar image