Vi har förståelse för att nätverks- och säkerhetsteam kan ha olika sätt att se på tillvaron. Vi förser därför de olika intressenterna med relevant information som krävs för att fatta välgrundade beslut. Vi samarbetar med er för att identifiera risker och kontrollerar om ert nätverk identifierar alla problemområden. Våra rapporter ger även insikt i vilken effekten skulle bli om era yttre försvarsverk inte är tillräckligt skyddade och hur era befintliga verktyg skulle hantera en incident. Fungerar de optimalt? Går det att åtgärda eventuella svaga punkter snabbt?

Du är här

 

3.3.x Technical Consulting pillar image

Tjänstekategorier

Bedömning

Våra Assessment-tjänster är utformade för att fastställa kvaliteten, fullständigheten och mogenheten av ditt risk-, säkerhets, och efterlevnadsarbete.

Läs mer
Compliance

Våra tjänster för planering, granskning och test fokuserar investeringarna och resurserna, vilket ger våra kunder möjlighet att ta fram effektiva policyer, procedurer och säkerhetsfunktioner som minskar riskerna och uppfyller föränderliga interna och externa utmaningar med regelefterlevnad.

Läs mer
Engineering

Vi ger er tillgång till relevanta och lägliga prestandaförbättringar, djupa tekniska kunskaper och flexibla resurser för att utveckla en infrastruktur som är robust och efterlever alla regler – men ändå tillräckligt flexibel för att tillåta verksamhetsförändringar.

Läs mer
Incidentrespons och IT-forensik

NTT Security kan respondera direkt. Om en säkerhetsincident pågår och ni behöver omedelbar hjälp ska ni kontakta närmaste regionkontor

Läs mer