Bristen på global kompetens och resurser för att tillhandahålla nätverks- och säkerhetsövervakning 24/7 gör att allt fler organisationer överväger en managerad SIEM-tjänst. Vi hjälper våra SIEM-kunder att designa rätt tjänst för att öka synligheten av hot och kontinuerlig regelefterlevnad, samtidigt som en smidig övergång säkerställs. Detta ger en trygg lösning till ett garanterat pris. Återkopplingen från våra kunder är att denna tjänst inte bara ger dem ökad kontroll utan ger säkerhetsteamen mer tid att utföra mer intressanta och värdefulla uppgifter. Det bidrar till nöjdare medarbetare och ökar retentionen.

Du är här

 

3.3.x Technical Consulting pillar image