Bristen på global kompetens och resurser för att tillhandahålla nätverks- och säkerhetsövervakning 24/7 gör att allt fler organisationer överväger en managerad SIEM-tjänst. Vi hjälper våra SIEM-kunder att designa rätt tjänst för att öka synligheten av hot och kontinuerlig regelefterlevnad, samtidigt som en smidig övergång säkerställs. Detta ger en trygg lösning till ett garanterat pris. Återkopplingen från våra kunder är att denna tjänst inte bara ger dem ökad kontroll utan ger säkerhetsteamen mer tid att utföra mer intressanta och värdefulla uppgifter. Det bidrar till nöjdare medarbetare och ökar retentionen.

Du är här

 

3.3.x Technical Consulting pillar image

Tjänstekategorier

Bedömning

Våra Assessment-tjänster är utformade för att fastställa kvaliteten, fullständigheten och mogenheten av ditt risk-, säkerhets, och efterlevnadsarbete.

Läs mer
Compliance

Våra tjänster för planering, granskning och test fokuserar investeringarna och resurserna, vilket ger våra kunder möjlighet att ta fram effektiva policyer, procedurer och säkerhetsfunktioner som minskar riskerna och uppfyller föränderliga interna och externa utmaningar med regelefterlevnad.

Läs mer
Engineering

Vi ger er tillgång till relevanta och lägliga prestandaförbättringar, djupa tekniska kunskaper och flexibla resurser för att utveckla en infrastruktur som är robust och efterlever alla regler – men ändå tillräckligt flexibel för att tillåta verksamhetsförändringar.

Läs mer
Incidentrespons och IT-forensik

NTT Security kan respondera direkt. Om en säkerhetsincident pågår och ni behöver omedelbar hjälp ska ni kontakta närmaste regionkontor

Läs mer