Vi samarbetar med alla berörda av säkerhets- och nätverksarbetet under hela livscykeln för hantering av åtkomstkontroll i nätverket (NAC). Vi utvärderar och väljer den lämpligaste NAC-teknologin, med utgångspunkt från vår genomgång av arkitekturen och en omfattande bedömning av risken för dataläckage samt den nuvarande kapaciteten att identifiera och hantera känsliga data. Därefter tar vi ansvar för att driftsätta och integrera den valda lösningen på ett effektivt sätt, samtidigt som alla relevanta policyer och processer konfigureras korrekt.

Du är här

 

3.3.x Technical Consulting pillar image

Tjänstekategorier

Bedömning

Våra Assessment-tjänster är utformade för att fastställa kvaliteten, fullständigheten och mogenheten av ditt risk-, säkerhets, och efterlevnadsarbete.

Läs mer
Compliance

Våra tjänster för planering, granskning och test fokuserar investeringarna och resurserna, vilket ger våra kunder möjlighet att ta fram effektiva policyer, procedurer och säkerhetsfunktioner som minskar riskerna och uppfyller föränderliga interna och externa utmaningar med regelefterlevnad.

Läs mer
Engineering

Vi ger er tillgång till relevanta och lägliga prestandaförbättringar, djupa tekniska kunskaper och flexibla resurser för att utveckla en infrastruktur som är robust och efterlever alla regler – men ändå tillräckligt flexibel för att tillåta verksamhetsförändringar.

Läs mer
Incidentrespons och IT-forensik

NTT Security kan respondera direkt. Om en säkerhetsincident pågår och ni behöver omedelbar hjälp ska ni kontakta närmaste regionkontor

Läs mer