Vi samarbetar med alla berörda av säkerhets- och nätverksarbetet under hela livscykeln för hantering av åtkomstkontroll i nätverket (NAC). Vi utvärderar och väljer den lämpligaste NAC-teknologin, med utgångspunkt från vår genomgång av arkitekturen och en omfattande bedömning av risken för dataläckage samt den nuvarande kapaciteten att identifiera och hantera känsliga data. Därefter tar vi ansvar för att driftsätta och integrera den valda lösningen på ett effektivt sätt, samtidigt som alla relevanta policyer och processer konfigureras korrekt.

Du är här

 

3.3.x Technical Consulting pillar image