Har ni de resurser och kunskaper som krävs i ert befintliga team för att fullständigt förstå och hantera krav på regelefterlevnad och datasäkerhet i hälsoorganisationer?

Att förstå och efterleva krav från regelverk som Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA), Health Information Technology for Economic Clinical Health (HITECH) and Secure Electronic Protected Health Information (ePHI) kan vara utmanande och tidskrävande. Många organisationer har inte den tid, resurser eller kunskaper som krävs för att hantera dessa förordningar och datasäkerhetskrav.

Vi har varit rådgivare inom datasäkerhet åt hälsoorganisationer över hela världen. Vi förstår utmaningarna med lagar och förordningar och kan hjälpa er följa riktlinjerna och identifiera var det finns säkerhetsavvikelser.

Vi är PCI-certifierade och erbjuder PCI-tjänster, från gap-analyser till bedömning av certifikat och korrigerande tjänster. Vi kan hjälpa er att uppdatera policyer och procedurer, fastställa vad ni behöver för att följa förordningarna och utföra riskbedömning för organisationen.

Du är här

3.3.x Technical Consulting pillar image