Har ni de resurser och kunskaper som krävs i ert befintliga team för att fullständigt förstå och hantera krav på regelefterlevnad och datasäkerhet i hälsoorganisationer?

Att förstå och efterleva krav från regelverk som Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA), Health Information Technology for Economic Clinical Health (HITECH) and Secure Electronic Protected Health Information (ePHI) kan vara utmanande och tidskrävande. Många organisationer har inte den tid, resurser eller kunskaper som krävs för att hantera dessa förordningar och datasäkerhetskrav.

Vi har varit rådgivare inom datasäkerhet åt hälsoorganisationer över hela världen. Vi förstår utmaningarna med lagar och förordningar och kan hjälpa er följa riktlinjerna och identifiera var det finns säkerhetsavvikelser.

Vi är PCI-certifierade och erbjuder PCI-tjänster, från gap-analyser till bedömning av certifikat och korrigerande tjänster. Vi kan hjälpa er att uppdatera policyer och procedurer, fastställa vad ni behöver för att följa förordningarna och utföra riskbedömning för organisationen.

Du är här

3.3.x Technical Consulting pillar image

Tjänstekategorier

Bedömning

Våra Assessment-tjänster är utformade för att fastställa kvaliteten, fullständigheten och mogenheten av ditt risk-, säkerhets, och efterlevnadsarbete.

Läs mer
Compliance

Våra tjänster för planering, granskning och test fokuserar investeringarna och resurserna, vilket ger våra kunder möjlighet att ta fram effektiva policyer, procedurer och säkerhetsfunktioner som minskar riskerna och uppfyller föränderliga interna och externa utmaningar med regelefterlevnad.

Läs mer
Engineering

Vi ger er tillgång till relevanta och lägliga prestandaförbättringar, djupa tekniska kunskaper och flexibla resurser för att utveckla en infrastruktur som är robust och efterlever alla regler – men ändå tillräckligt flexibel för att tillåta verksamhetsförändringar.

Läs mer
Incidentrespons och IT-forensik

NTT Security kan respondera direkt. Om en säkerhetsincident pågår och ni behöver omedelbar hjälp ska ni kontakta närmaste regionkontor

Läs mer