Lagar och förordningar ändras ständigt och det är en utmaning för organisationer inom alla sektorer i hela världen att hantera denna ökade volym av nya regelkrav.

Vi tillhandahåller bedömningar och gap-analyser mot en rad olika standarder som ISO , NIST , ISO, NIST och SANS.

Du är här

3.3.x Technical Consulting pillar image