Oavsett om branschföreskrifterna kräver det eller om detta genomförs som ett led i en övergripande strategi för riskhantering är utveckling av säkerhetspolicyer, standarder och rutiner en nödvändig del av informationssäkerhets- och riskhanteringsprocessen. Våra konsulter samarbetar med er för att identifiera sårbara områden samt utveckla och införa policyer och rutiner som upprätthåller högsta möjliga säkerhetsnivå med minimal inverkan på verksamheten.

You Are Here

3.3.x Technical Consulting pillar image