Att man måste uppfylla kraven i PCI DSS är inget nytt. Ändå hanterar många organisationer det fortfarande som en årlig händelse i stället för en process som behöver upprätthållas kontinuerligt under hela året.

Om PCI-efterlevnad hanteras som ett engångsprojekt varje år innebär det onödiga kostnader och dessutom tas resurser och pengar från andra projekt.

Många projekt misslyckas på grund av bristfällig rådgivning och oklarheter kring vad projektet omfattar. Ofta har man inte de interna resurser som krävs för att hantera ett PCI DSS-efterlevnadsprogram.

Som PCI-certifierad leverantör av bedömning och scanning har vårt team av rådgivare erfarenhet av hundratals PCI DSS-efterlevnadsprogram. Vi hjälper dig att identifiera avvikelser i processerna, granskar och föreslår praktiska lösningar och erbjuder ytterligare resurser om ni har begränsat med personal för att utföra arbetet internt.

Vi erbjuder ”one-stop-shop” för en komplett serie av PCI DSS-tjänster, från penetrationstester, sårbarhetsscanning och QSA-revisionssupporter, till planering av PCI-efterlevnadsprogram.

Du är här

3.3.x Technical Consulting pillar image

Tjänstekategorier

Bedömning

Våra Assessment-tjänster är utformade för att fastställa kvaliteten, fullständigheten och mogenheten av ditt risk-, säkerhets, och efterlevnadsarbete.

Läs mer
Compliance

Våra tjänster för planering, granskning och test fokuserar investeringarna och resurserna, vilket ger våra kunder möjlighet att ta fram effektiva policyer, procedurer och säkerhetsfunktioner som minskar riskerna och uppfyller föränderliga interna och externa utmaningar med regelefterlevnad.

Läs mer
Engineering

Vi ger er tillgång till relevanta och lägliga prestandaförbättringar, djupa tekniska kunskaper och flexibla resurser för att utveckla en infrastruktur som är robust och efterlever alla regler – men ändå tillräckligt flexibel för att tillåta verksamhetsförändringar.

Läs mer
Incidentrespons och IT-forensik

NTT Security kan respondera direkt. Om en säkerhetsincident pågår och ni behöver omedelbar hjälp ska ni kontakta närmaste regionkontor

Läs mer