Att man måste uppfylla kraven i PCI DSS är inget nytt. Ändå hanterar många organisationer det fortfarande som en årlig händelse i stället för en process som behöver upprätthållas kontinuerligt under hela året.

Om PCI-efterlevnad hanteras som ett engångsprojekt varje år innebär det onödiga kostnader och dessutom tas resurser och pengar från andra projekt.

Många projekt misslyckas på grund av bristfällig rådgivning och oklarheter kring vad projektet omfattar. Ofta har man inte de interna resurser som krävs för att hantera ett PCI DSS-efterlevnadsprogram.

Som PCI-certifierad leverantör av bedömning och scanning har vårt team av rådgivare erfarenhet av hundratals PCI DSS-efterlevnadsprogram. Vi hjälper dig att identifiera avvikelser i processerna, granskar och föreslår praktiska lösningar och erbjuder ytterligare resurser om ni har begränsat med personal för att utföra arbetet internt.

Vi erbjuder ”one-stop-shop” för en komplett serie av PCI DSS-tjänster, från penetrationstester, sårbarhetsscanning och QSA-revisionssupporter, till planering av PCI-efterlevnadsprogram.

Du är här

3.3.x Technical Consulting pillar image