Att känna till avvikelser i regelefterlevnaden är en sak – att åtgärda dem ordentligt en annan. Våra konsulter hjälper dig att uppfylla kraven i lagar och förordningar och ser även till att överträffa dem. Vi säkerställer så att du inte bara bockar av en reglerad checklista utan effektiviserar efterlevnadsarbetet och förbättrar processerna.

Vi hjälper dig att fokusera investeringarna och resurserna, vilket ger dig möjlighet att ta fram effektiva policyer, procedurer och säkerhetsfunktioner som minskar riskerna och uppfyller föränderliga interna och externa utmaningar med regelefterlevnad.

Våra compliance-tjänster inkluderar:

  • Utveckling av policyer, standarder och procedurer – vi identifierar behovsområden, därefter utvecklar vi och inför riktlinjer och förfaranden som upprätthåller högsta möjliga säkerhet med minimal inverkan på verksamheten
  • Compliance inom hälso- och sjukvård – vi har stor erfarenhet av att leverera bedömningar och gap-analyser relaterade till hälsovårdsregler, inklusive HIPAA, HITRUST och ePHI
  • Krav i lagar och förordningar – vi levererar bedömningar och gap-analyser relaterade till ett antal olika standarder och ramverk som ISO, NIST och SANS
  • PCI DSS-tjänster – vi erbjuder PCI-tjänster, från gap-bedömningar till bedömningar av certifikat och åtgärdande tjänster
  • Sårbarhetsscanning – vi kan hjälpa dig leverera aktuella, relevanta och skalbara lösningar för sårbarhetsscanning

Du är här

3.3.x Technical Consulting pillar image