Att känna till avvikelser i regelefterlevnaden är en sak – att åtgärda dem ordentligt en annan. Våra konsulter hjälper dig att uppfylla kraven i lagar och förordningar och ser även till att överträffa dem. Vi säkerställer så att du inte bara bockar av en reglerad checklista utan effektiviserar efterlevnadsarbetet och förbättrar processerna.

Vi hjälper dig att fokusera investeringarna och resurserna, vilket ger dig möjlighet att ta fram effektiva policyer, procedurer och säkerhetsfunktioner som minskar riskerna och uppfyller föränderliga interna och externa utmaningar med regelefterlevnad.

Våra compliance-tjänster inkluderar:

  • Utveckling av policyer, standarder och procedurer – vi identifierar behovsområden, därefter utvecklar vi och inför riktlinjer och förfaranden som upprätthåller högsta möjliga säkerhet med minimal inverkan på verksamheten
  • Compliance inom hälso- och sjukvård – vi har stor erfarenhet av att leverera bedömningar och gap-analyser relaterade till hälsovårdsregler, inklusive HIPAA, HITRUST och ePHI
  • Krav i lagar och förordningar – vi levererar bedömningar och gap-analyser relaterade till ett antal olika standarder och ramverk som ISO, NIST och SANS
  • PCI DSS-tjänster – vi erbjuder PCI-tjänster, från gap-bedömningar till bedömningar av certifikat och åtgärdande tjänster
  • Sårbarhetsscanning – vi kan hjälpa dig leverera aktuella, relevanta och skalbara lösningar för sårbarhetsscanning

Du är här

3.3.x Technical Consulting pillar image

Kategorier för teknisk rådgivningstjänst

Bedömning

Våra Assessment-tjänster är utformade för att fastställa kvaliteten, fullständigheten och mogenheten av ditt risk-, säkerhets, och efterlevnadsarbete.

Läs mer
Compliance

Våra tjänster för planering, granskning och test fokuserar investeringarna och resurserna, vilket ger våra kunder möjlighet att ta fram effektiva policyer, procedurer och säkerhetsfunktioner som minskar riskerna och uppfyller föränderliga interna och externa utmaningar med regelefterlevnad.

Läs mer
Engineering

Vi ger er tillgång till relevanta och lägliga prestandaförbättringar, djupa tekniska kunskaper och flexibla resurser för att utveckla en infrastruktur som är robust och efterlever alla regler – men ändå tillräckligt flexibel för att tillåta verksamhetsförändringar.

Läs mer
Incidentrespons och IT-forensik

NTT Security kan respondera direkt. Om en säkerhetsincident pågår och ni behöver omedelbar hjälp ska ni kontakta närmaste regionkontor

Läs mer