Har organisationen nått en mognadsnivå inom cybersäkerhet som inkluderar både ett red team och ett blue team? Fungerar de bra tillsammans?

Ditt röda team bör simulera attacker för att hitta säkerhetshål i organisationens försvar. Samtidigt bör det blåa teamet försvara verksamheten mot alla angripare (inklusive röda teamets attacker) och arbeta kontinuerligt för att förbättra organisationens säkerhet. Purple Team Assessment är till för de organisationer som redan har ett red team och ett blue team på plats men som vill se till att de arbetar effektivt tillsammans.

NTT Securitys Enterprise Security-team testar för att se om det finns svagheter i er miljö och ger de insikter och lösningar ni behöver för att skydda, upptäcka och åtgärda problem.

Du är här

3.3.x Technical Consulting pillar image