Har organisationen nått en mognadsnivå inom cybersäkerhet som inkluderar både ett red team och ett blue team? Fungerar de bra tillsammans?

Ditt röda team bör simulera attacker för att hitta säkerhetshål i organisationens försvar. Samtidigt bör det blåa teamet försvara verksamheten mot alla angripare (inklusive röda teamets attacker) och arbeta kontinuerligt för att förbättra organisationens säkerhet. Purple Team Assessment är till för de organisationer som redan har ett red team och ett blue team på plats men som vill se till att de arbetar effektivt tillsammans.

NTT Securitys Enterprise Security-team testar för att se om det finns svagheter i er miljö och ger de insikter och lösningar ni behöver för att skydda, upptäcka och åtgärda problem.

Du är här

3.3.x Technical Consulting pillar image

Kategorier för teknisk rådgivningstjänst

Bedömning

Våra Assessment-tjänster är utformade för att fastställa kvaliteten, fullständigheten och mogenheten av ditt risk-, säkerhets, och efterlevnadsarbete.

Läs mer
Compliance

Våra tjänster för planering, granskning och test fokuserar investeringarna och resurserna, vilket ger våra kunder möjlighet att ta fram effektiva policyer, procedurer och säkerhetsfunktioner som minskar riskerna och uppfyller föränderliga interna och externa utmaningar med regelefterlevnad.

Läs mer
Engineering

Vi ger er tillgång till relevanta och lägliga prestandaförbättringar, djupa tekniska kunskaper och flexibla resurser för att utveckla en infrastruktur som är robust och efterlever alla regler – men ändå tillräckligt flexibel för att tillåta verksamhetsförändringar.

Läs mer
Incidentrespons och IT-forensik

NTT Security kan respondera direkt. Om en säkerhetsincident pågår och ni behöver omedelbar hjälp ska ni kontakta närmaste regionkontor

Läs mer