Företagsapplikationer är nyckelresurser för organisationer som strävar efter att öka effektiviteten genom att effektivisera affärsprocesserna.

Företagsapplikationer är ständigt utsatta för allt fler säkerhetshot, aggressiva DoS-attacker (denial of service-attacker) samt resurser som belastas allt hårdare på grund av utvärdering och säker adoption av SaaS (software as a service) och molnapplikationer.

Tillsammans med er tar vi reda på hur ni arbetar med optimering av affärsprocessen och ger råd och support som uppfyller de ständiga kraven på säker åtkomst till applikationer och data. Vi gör detta utan teknisk dubblering och komplexitet som kan påverka prestandan.

Du är här

3.3.x Technical Consulting pillar image

Kategorier för teknisk rådgivningstjänst

Bedömning

Våra Assessment-tjänster är utformade för att fastställa kvaliteten, fullständigheten och mogenheten av ditt risk-, säkerhets, och efterlevnadsarbete.

Läs mer
Compliance

Våra tjänster för planering, granskning och test fokuserar investeringarna och resurserna, vilket ger våra kunder möjlighet att ta fram effektiva policyer, procedurer och säkerhetsfunktioner som minskar riskerna och uppfyller föränderliga interna och externa utmaningar med regelefterlevnad.

Läs mer
Engineering

Vi ger er tillgång till relevanta och lägliga prestandaförbättringar, djupa tekniska kunskaper och flexibla resurser för att utveckla en infrastruktur som är robust och efterlever alla regler – men ändå tillräckligt flexibel för att tillåta verksamhetsförändringar.

Läs mer
Incidentrespons och IT-forensik

NTT Security kan respondera direkt. Om en säkerhetsincident pågår och ni behöver omedelbar hjälp ska ni kontakta närmaste regionkontor

Läs mer