Vet ni hur er organisation skulle hantera attacker på flera fronter? Vår tjänst Red Team Assessment testar er förmåga att identifiera och respondera på ett verkligt angreppsscenario. Vi testar både den fysiska säkerheten och provar social engineering samt nätverks- och applikationsattacker.

Du är här

3.3.x Technical Consulting pillar image